meerwerk

Meerwerk is het extra, niet begrote werk dat tijdens de bouw wordt uitgevoerd. Een extra tegelrandje of stopcontact is meerwerk. Vraag de aannemer vooraf wat de consequenties zijn, zowel financieel als organisatorisch als bouwtechnisch. Vaak pakt meerwerk nogal duur uit, niet alleen omdat het niet begroot en niet ingepland is, maar ook omdat meerwerk van onderaannemers met een bepaald percentage verhoogd op de rekening van de hoofdaannemer komt (hoofdaannemer moet er tijd aan besteden, er zijn administratiekosten e.d.).

Wanneer de aannemer scherp offreert (eigenlijk te laag voor het aan te nemen werk), is de kans zeer groot:
- dat er stelposten zijn die duurder uitvallen
- dat er meerwerk zal zijn...

Zie ook minderwerk.

Eng. additional work, extra work, contract extras