home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


meetpunt

 

meetpunt

1. Een meetpunt is een (meestal vast) gegeven dat als referentiepunt of uitgangspunt kan dienen voor verder onderzoek of bewerkingen.
Eng. measurement point, measuring point; vast meetpunt is benchmark


2. Een meetpunt is een vast punt in trottoir of wegdek dat landmeters de mogelijkheid geeft voor (driehoeks)metingen. Het meetpunt is vaak een meetspijker (meetnagel, kernnetbout, asfaltnagel) die onderdeel uitmaakt van het zogenoemde kernnet. Het kernnet van bouten wordt middels GPS (Global Positioning System) gebruikt voor landmeting. 

De meetspijkers zijn meestal van rvs of messing en worden in het asfalt geslagen of in de voeg tussen trottoirtegels. "MEETPUNT" is de tekst die in Nederland vaak op zo'n nagel staat. 
Het lijkt alsof alleen nieuwe meetpunten van een ronde of vierkante markering van een soort vetkrijt worden voorzien om op luchtfoto's duidelijk over te komen (veel meetpunten missen deze markering)?


een meetpunt in asfalt (foto joostdevree):


meetpunt van gehard staal (leverancier hkv ochten):


soms wordt een nieuw meetpunt zeer duidelijk aangegeven (aanleg a13-a16 bij rotte; foto joostdevree):


Zie ook bij NAP.

Eng. survey point; uitgebreider vorm: survey station