home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


minderwerk

 

minderwerk

Werk dat wel begroot is, maar na ondertekenen van de offerte of tijdens de bouw komt te vervallen, bijvoorbeeld als bepaalde werkzaamheden toch niet uitgevoerd worden of hoeven te worden. Vraag de aannemer vooraf wat de consequenties zijn, zowel financieel als organisatorisch als bouwtechnisch.

Soms kan zelfs minder werk tot meerwerk leiden, omdat een activiteit niet uitvoeren soms meer werk geeft dan die activiteit door te laten gaan.

Eng. less work, contract reductions