gording

Een gording is een meestal houten of stalen horizontale balk, in de lengterichting van het dak, waarop het dakbeschot van een hellend dak geplaatst wordt. De gordingen zijn de horizontale balken van een dakgebint

De nokgording is de gording net onder de nok, meestal de hoogste gording.

De verticale balken heten spanten of sporen. De gordingen kunnen zorgen voor de verbinding van de spanten en het dakbeschot. gordingklos, verbinding gording op spantwerk (of balk op kolom, of versteviging van bestaande verbindingen; datasheet van simpson strongtie):


kopse verbinding gording, vrijdragende ophangbeugel aanbrengen op de plaats waar het
moment nul is (datasheet van simpson strongtie):


nokgording en eventueel noksteun (balkdragers):


Zie ook bouwmethode stapelbouw, kantgording, kapconstructies allerlei (figuur B), houtverbindingen

Eng. gording is purlin; gording van een rij palen is waling, wale (Am.), waler (Am.)


2. Een wrijfgording is vaak een horizontale houten of kunststof balk die is aangebracht tegen de palen van een kade of damwand. Doel van de wrijfgording is zowel de boten te beschermen tegen botsen tegen de palen als de palen te beschermen tegen de botsingen van de boten: boten "wrijven" als het ware langs de kade e.d.


wrijfgording (save plastics):


Eng. wrijfgoring is fender