gording

Een gording is een meestal houten of stalen horizontale balk, in de lengterichting van het dak, waarop het dakbeschot van een hellend dak geplaatst wordt. De gordingen zijn de horizontale balken van een dakgebint

De nokgording is de gording net onder de nok, meestal de hoogste gording.

De verticale balken heten spanten of sporen. De gordingen kunnen zorgen voor de verbinding van de spanten en het dakbeschot. 
(Ezelsbruggetje om te onthouden hoe een gording loopt: gording lijkt op gordel, beide horizontaal ergens omheen.)  

Lang geleden bestonden er kleine, passend makende balkjes die de verbinding vormden tussen stijlen of balken en het dakbeschot: het draaghout (zie o.m. Hollands spant en gebint boerderij).gordingklos, verbinding gording op spantwerk (of balk op kolom, of versteviging van bestaande verbindingen; datasheet van simpson strongtie):


kopse verbinding gording, vrijdragende ophangbeugel aanbrengen op de plaats waar het
moment nul is (datasheet van simpson strongtie):


voorbeeld: gordingen bij een verbeterd hollands spant (aad van berkel):


nokgording en eventueel noksteun (balkdragers):


let op:
de
gording ligt plat tegen het dakbeschot (zie blauwe cirkel);
de
fliering ligt plat op de dekbalk, dus horizontaal en "raakt" daardoor slechts dak of sporen (zie rode cirkel);


Zie ook bouwmethode stapelbouw, kantgording, dekbalkgebint, gebint, kapconstructies allerlei (figuur B), houtverbindingen

Eng. gording is purlin; gording van een rij palen is waling, wale (Am.), waler (Am.)


2. Een wrijfgording is vaak een horizontale houten of kunststof balk die is aangebracht tegen de palen van een kade of damwand. Doel van de wrijfgording is zowel de boten te beschermen tegen botsen tegen de palen als de palen te beschermen tegen de botsingen van de boten: boten "wrijven" als het ware langs de kade e.d.


wrijfgording (save plastics):


Eng. wrijfgoring is fender