home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwmethode

 

bouwmethode

De bouwmethode is de manier waarop de hoofdstructuur van een gebouw wordt opgezet.
Globaal zijn er vier bouwmethoden:
- stapelbouw (bakstenen, bouwblokken, leemstenen e.d., één voor één worden de relatief kleine elementen meestal met de hand opgebouwd)
- gietbouw (betonspecie in een bekisting, vaak kan na het storten de volgende dag het volgende bouwdeel bekist en gestort worden)
- montagebouw (alle of een deel van de bouwelementen zijn prefab; montagebouw is een wat algemene term voor het gebruikmaken van al of niet grotere bouwelementen die op de bouwplaats aan elkaar bevestigd worden; oorspronkelijk toch nog heel veel handwerk op de bouwplaats)
- industrieel bouwen (een fabrieksmatige manier van montagebouw; bouwen met vrijwel uitsluitend prefab elementen, hoge mate van standaardisatie, assembleren van bouwelementen (een woning in één of een paar dagen), elementenbouw, elementen onderling verbinden, veel gebruik van robots, systeembouw)
- houtbouw, waar hout de dragende functie vervult maar ook vaak voor wanden, verdiepingvloeren en daken wordt toegepast; houtbouw omvat o.m. houtskeletbouw, paal-en-balk (kolommen-en-liggers), panelenbouw (CLT, SIPs e.d.), modulebouw en houtstapelbouw (oneerbiedig nog wel eens "blokhut" genoemd)
- skeletbouw, vaak houtskeletbouw, maar ook een staal- of beton-skelet zijn mogelijk (eigentijdse houtskeletbouw met panelen e.d. is overigens vaak een vorm van montagebouw / industrieel bouwen, maar ook bijvoorbeeld vakwerkbouw, paal-en-balk en balloon-framing zijn voorbeelden van houtskeletbouw).

Een eenvoudig voorbeeld van elke bouwmethode; klik op de link van de bouwmethode voor meer gegevens:


stapelbouw, lijmblokken, kleine kraan als hulpmiddel (calduran):


gietbouw, in speciale bekisting gestort beton (foto joostdevree):


industrieel bouwen
:


(hout)skeletbouw (forte hsb):


Eng. building method, construction method