home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


moment in de mechanica

 

moment

Een moment is in de mechanica de neiging tot draaien van een lichaam (rotatie). Meestal zal dit plaatsvinden bij een punt dat "vast" is aangebracht (bijvoorbeeld ingeklemd).
Het moment van een kracht ten opzichte van een punt wordt uitgedrukt als het product van de grootte van die kracht en de loodrechte afstand van dat punt tot die kracht.  

Aspecten van het moment:
- M = F*a waarbij a de arm is, de afstand; eenheden (k)Nm = (k)N * m
- het punt wordt draaipunt (D) genoemd
- de kracht (F) wordt uitgeoefend op het lichaam op een bepaalde afstand van het draaipunt
- de arm is de afstand (a) van het draaipunt tot de werklijn van de kracht
- heeft een lichaam onder werking van een kracht de neiging tegen de wijzers van de klok in te draaien ("linksom"), dan wordt het moment van die kracht negatief gerekend; bij de neiging tot draaiing met de wijzers van de klok mee ("rechtsom") is sprake van een positief moment; zie ook de opmerking verderop.Voorbeeldberekening bij de onderste afbeeldingen:
M = kracht * arm
cos. 25 graden = werklijn / 40 N, dus werklijn = 36,252 N
M = 36,252 * 2,5 = 90,63 Nm linksom.


Opmerking
De meningen verschillen over welke richting van het moment positief is dan wel negatief. Het hangt dus helemaal af van de tekenafspraken (richting van plus of min) die er gemaakt worden. Vaak wordt inderdaad aangenomen dat rechtsom negatief is, maar er zijn ook velen die vinden dat het duidelijker is dat rechtsom als positief benoemd wordt (en dit heeft niets met politiek te maken): met de klok mee is dan positief en dat lijkt mij op de één of andere manier begrijpelijker dan negatief.

De term moment is afkomstig van het Latijnse momentum (verloop, ogenblik, gewicht), afgeleid van movere (bewegen); bron Etymologiebank.

Zie ook momentenlijn, staalverbinding (zoek op momentvast).
Verg. statisch bepaald.

Eng. moment; buigend moment is bending moment