home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


waterdichting

 

waterdichting

Met waterdichting wordt bedoeld het afsluiten van een constructie voor water. In dit verband wordt gesproken over preventieve waterdichting (vooraf, bij de bouw) en curatieve waterdichting (achteraf, correctief). 
Waterdichting is noodzakelijk bij ongewenste watertoetreding in het gebouw, bijvoorbeeld door lekkages, grondwaterstand, regen e.d. Waterdichting kan bijvoorbeeld plaatsvinden op het dak en bij muren en vloeren (ook kelders); bij muren en vloeren zijn producten voor toepassing binnen of buiten. De oplossing "buiten" is te prefereren omdat daarmee het water "fysiek" wordt afgesloten van het constructieonderdeel, maar dat is vaak niet meer mogelijk of veel duurder.

Wanneer er een waterprobleem is, is het zeer belangrijk de oorzaak van het waterprobleem te kennen. Vaak is onderzoek daarnaar noodzakelijk.Producten voor preventieve waterdichting worden gebruikt bij nieuwbouw en worden over het algemeen geïnstalleerd door de hoofdaannemer. Voorbeelden:
- hydrofiele (wateraantrekkende, waterminnende) bentoniet zwelstrippen, spuitmastiek en spuitrubbers; deze producten zwellen in contact met water op en blokkeren zo verdere waterinfiltraties, bijvoorbeeld bij voegnaden en constructievoegen in beton (hydrofiel is "vocht aantrekkend"); voorbeelden van betoniet zwelstrippen zijn Bentostop en Bentorub waarvan ook een variant bestaat voor toepassing bij zout of brak water; een voorbeeld van een polyurethaan zwelstrip (zwelband) is Purstop
- hydrofobe middelen om een gevel waterwerend te maken (zie bij impregneren)
- injectieslangen kunnen op een later tijdstip geïnjecteerd worden om watertoetreding te voorkomen; de wanden van de injectieslang van polyethyleen hebben een poreuze structuur met cellen die onderling zijn verbonden; de injectiehars gaat bij voldoende druk door de poriën van de slang
- cementgebonden coatings maken bijvoorbeeld kelders waterdicht
- bitumen of dpc-folie worden toegepast om bijvoorbeeld de opgaande muren van de funderingsbalken te scheiden (geen "optrekkend vocht"), bijvoorbeeld Aquaplan DPC Waterkeringsfolie op de kimlaag
- speciale middelen zoals MB 2K en Sulfatex van Remmers of Black Foundation van Aquaplan om bijvoorbeeld de onderste lagen van metselwerk waterdicht te maken (waar vroeger koolteer werd toegepast)
- elastische membranen zijn voor het dichten van reservoirs en daken, bijvoorbeeld polyurea.

   
preventief: 
injectieslang
preventief: 
zwelband (zwelstrip)
   
preventief en correctief: cementgebonden coatings en waterdichte pleisterlaag correctief: waterdruk-stop


Producten voor curatieve waterdichting (correctieve waterdichting) worden meestal ingezet wanneer men naderhand te doen heeft met grote of kleine waterdoorbraken. Curatieve waterdichting producten worden ook ingezet bij de nieuwbouw van tunnels en ondergrondse constructies om te verhinderen dat waterinfiltraties de verdere voortgang van de werken hinderen. Voorbeelden:
- injectieharsen gebaseerd op polyurethanen en polyacrylaten; deze producten worden ook ingezet bij het stabiliseren van grond
- waterdichte bepleistering of cementvloer: polymeren (melkachtige witte vloeistof) laten zich gemakkelijk mengen met het aanmaakwater en het zand/cement-mengsel waardoor een waterdichte plastische en elastische mortel ontstaat
- reparatiemastiek (dakreparatie), plastisch en zelfs voor gebruik onder water, bijvoorbeeld Aqua-Stop van Aquaplan
- epoxy-hars met emulsie-verharder, dus op basis van twee componenten; "door het penetratievermogen dringt Kelder-Epoxy diep in de ondergrond en vormt het daar een bikkelharde, ondoordringbare vochtbarrière die de waterdruk opvangt"; er zijn goede ervaringen met kelder-epoxy (Aquaplan)
- waterwerend maken van buitenmuren (hydrofoberen, zie bij impregneren)
- waterwerend maken van kruipruimten
- voor grote lekkages bij niet-bewegende scheuren e.d. is er een snelverhardend, gebruiksklaar afdichtingsmiddel dat tijdens het korte drogingsproces uitzet, bijvoorbeeld Waterdruk-Stop van Aquaplan dat wordt toegepast bij grote lekken in bijvoorbeeld kelders, vijvers, rioleringen, funderingen, zwembaden.

Met dank aan o.m. Adcos, Aquaplan, Remmers.

Zie ook bijvoorbeeld vochtproblemen bij muren, impregneren, kruipruimte, keimen, condensatie.

Eng. waterproofing; preventieve waterdichting is preventative waterproofing; correctieve waterdichting is remedial waterproofing)