home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


grondverdringing

 

grondverdringing

Grondverdringing wil zeggen dat de grond (bij het heien) wordt weggeduwd. De palen van een paalfundering kunnen op twee manieren in de bodem gebracht worden: 
- door ontgraving
- door verdringing.
 
Tot de ontgravingspalen behoren de boorpalen (in de grond gevormde paal door een diep gat te boren, wordt niet veel meer toegepast), de schroefpalen (geschroefde, in de grond gevormde palen) en de jetgroutpalen (door groutinjectie in de grond gevormde paal, zie groutpaal). 
Er zijn ook palen met weinig grondverdringing: damwandplank, stalen profielen, open buispaal, omegapaal (een schroefpaal).

Tot de verdringingspalen behoren de geheide houten, betonnen en metalen palen. Ook de zogenoemde systeempalen waarbij een betonnen of stalen buis voorzien van een betonnen of stalen voet in de bodem wordt gedrukt, behoren tot de verdringingspalen.
Door het verdringen van de grond treedt verdichting op waardoor verdringingspalen niet te dicht bij elkaar of bij de palen van een bestaand pand mogen komen.
Grondverdringend heeft het voordeel dat eventueel verontreinigde grond niet naar boven komt en afgevoerd hoeft te worden. 

Overigens, de term grondverdringend is wat arbitrair: er zijn schroefpalen die soms "dubbel grondverdringend" genoemd worden, omdat enerzijds de schroefdraad de grond wegduwt en anders de bij deze bepaalde soort schroefpalen brede kop verdringend werkt. Echter, het verdringende karakter van de punt van een geheide paal lijkt duidelijk groter dan dat van de schroefpaal.