home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


roedeverdeling

 

roedeverdeling

Ook: roede-indeling. Een roedeverdeling bij een venster zorgt ervoor dat de verschillende ruiten of ruitjes binnen één kozijn op hun plaats worden gehouden met behulp van latten of roeden. De verdeling is afhankelijk van de vorm en het uiterlijk van het venster en de variatie is mede afhankelijk van de grootte van het vensterglas dat in een bepaalde periode beschikbaar is. De roedeverdeling hangt daarom ook samen met de technische ontwikkeling van de fabricage van vensterglas: van schijvenglas (kleine ruitjes uit ronde glasplakken, vaak gezet in glas-in-lood) tot enorme oppervlakten met dubbelglas.
De roeden zelf kunnen van hout, kunststof of metaal zijn (staal, aluminium).


een aantal roede-indelingen;
klik voor groter:


herengracht 493, amsterdam; roede-indeling vier ruitjes breed (vanaf 2e helft 18de eeuw; de kern is van 1667, maar in 1766 zijn veel aanpassingen geweest , waarschijnlijk ook de vensters):


Een aantal voorbeelden van historische ramen met roede-indelingen.

Verg. wienersprossen.

Eng. glazing/muntin (Am.) bar arrangement