home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


kruip

 

kruip

Kruip heeft meer betekenissen:


1. Kruip is de met de tijd toenemende en blijvende vervorming van beton bij gelijkblijvende belasting
Elk materiaal vervormt als er een kracht op uitgeoefend wordt. Naarmate de kracht groter wordt, neemt de vervorming toe. Normaliter zal het beton in een constructie niet zo hoog belast worden dat het elastisch gebied wordt overschreden: bij "normale" belastingen verloopt vervorming elastisch, d.w.z. de vormverandering is niet blijvend. 
Beton vertoont echter wel een andere, niet-elastische vervorming die er veel op lijkt, kruip. Afhankelijk van o.m. de soort van het materiaal, de grootte van de uitgeoefende kracht en de tijdsduur dat de kracht werkzaam is, zal vaak het materiaal niet naar de oorspronkelijke lengte terugkeren, maar een blijvende verlenging vertonen: er is kruip opgetreden.

Door kruip zal de doorbuiging van constructies toenemen, vooral op bij vrijhangende constructies zoals balkons. Jong beton, dat nog niet veel sterkte ontwikkeld heeft, zal merkbaar kruipen als het belast wordt. Met kruip wordt bij constructieberekeningen rekening gehouden door bijvoorbeeld een zeeg. Bij een nagespannen betonvloer wordt kruip in de hoekpunten van de vloer vermeden door (tijdelijk) een zware last op die punten aan te brengen.

De grootte van de kruip van beton is afhankelijk van:
- de relatieve vochtigheid
- de ouderdom op het tijdstip van belasten
- de sterkteklasse van cement 
- de sterkteklasse van beton
- de geometrie van de betondoorsnede (dikte van de constructie)
- de duur van de belasting.

Berekening van de kruip
Hoewel kruip in principe een blijvende vervorming is, is er een duidelijk verband tussen de kruipvervorming (εφ) en de elastische vervormingbe). Dit verband wordt aangegeven met de kruipcoŽfficiŽnt φ: 
εφ = φ * εbe


De waarde van de kruipcoŽfficiŽnt φ ligt ongeveer tussen 0,8 (bij een relatieve vochtigheid van 100% bij beton van kubusdruksterkte 65 N/mm2) en 4,2 (bij een relatieve vochtigheid van 60% bij beton van kubussterkteklasse 10 N/mm2). Kruip wordt beperkt door een hogere druksterkte van het beton.

Tekst vooral Cement&Beton.

Zie ook relaxatie, zeeg.
Verg. knik, plastische vervorming, opgelegde vervorming.
Eng. creep


2. Kruip is in de geologie "het langzaam in de tijd uitstervende proces van het schuiven van korreltjes en bewegingen langs interne breukjes."
Kruip kan zeer lang uitblijven maar ook zeer lang doorgaan. 
Vooral een belasting op een poreuze laag kan op termijn grote gevolgen hebben. Door het "leegpompen" van aardgas of olie uit een gesteentelaag geven de nu bijna lege poriŽn geen tegendruk meer op de korrels in het gesteente. Wanneer die bijna lege poriŽn niet gevuld worden met een andere vloeistof, krijgt kruip de kans zijn vernietigende werk te verrichten, langzaam maar zeker.
De pas laat optredende aardbevingen in Groningen zijn voor een groot deel aan het "naijleffect" van kruip te wijten.
Eng. creep


3. Kruip is bijvoorbeeld het verschijnsel dat de bestrating na verloop van tijd onder invloed van het rijverkeer in het horizontale vlak een golvende beweging gaat vertonen.


kruip bij bestrating (boek waterbouwkunde bolderman en dwars, 1968):


kruip bij bestrating;
klik voor groter (boek waterbouwkunde bolderman en dwars, 1968):