home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


nehobo-vloer

 

nehobo-vloer

NeHoBo-vloeren zijn systeemvloeren van holle, keramische bouwsteen met in de mortel in de voegen tussen de bouwstenen wapeningsstaven om trekkrachten op te nemen en voor schijfwerking te zorgen. 
NeHoBo staat voor Nederlandse Holle Bouwelementen en maakte producten van holle bouwsteen en beton. De luchtspouw in de bouwsteen werkt enigszins warmte-isolerend. "Deze holle gebakken stenen elementen werden als muurtjes aaneen gemetseld tot een soort breedplaatvloeren. In de lintvoegen tussen de holle baksteen elementen werden wapeningsstaven ingemetseld. Deze zorgden in de eindsituatie voor het opvangen van trekkracht in de onderzijde van de vloer. Op de elementen werd een betonnen druklaag gestort."

NeHoBo-vloeren zijn aangelegd van 1956 tot 1984. Helaas hebben veel van deze vloeren een groot probleem. "Door gebruik van chloriden in de metselspecie, voor snellere harding, carbonateert de cementsteen onder invloed van vocht sneller en wordt deze minder basisch (zuurder) en poreuzer, waardoor de wapening kan gaan roesten." Onduidelijk is of altijd de versneller werd toegepast; het verhaal gaat dat bij de vloeren die op vrijdag of zaterdag vervaardigd zijn geen versneller is toegepast (het beton heeft in het weekeinde één of twee dagen de tijd om te harden). Vooral bij een vochtige kruipruimte zal het staal van de wapening sneller roesten en de vloer in sterkte en stijfheid verzwakken: 
het uitzetten van het roestende staal drukt mortel en bouwstenen kapot.

Vermoedelijk zijn de problemen met een NeHoBo-vloer als verdiepingvloer te verwaarlozen omdat er op de verdieping meestal minder zware belasting is (m.u.v. een waterbed) en er geen vochtbelasting is zoals bij een kruipruimte.

De problemen met NeHoBo-vloeren zijn vergelijkbaar met die van Kwaaitaal- en Manta-vloeren, zie bij betonrot.

Ondersteunen of, bij voorkeur, vervangen van de NeHoBo-vloer
Soms is de corrosie vanuit de kruipruimte door de bruine vlekken duidelijk zichtbaar, maar dat is niet altijd het geval. Een specifieke bouwkundige inspectie is soms nodig om aanwezigheid en ernst van de schade te onderzoeken. Als onderzoek uitwijst dat er ernstige schade is, is ondersteunen of vervangen van de vloer noodzakelijk:
- Ondersteunen kan door een rooster van balken en eventueel onderslagbalken. Ondersteunen heeft het nadeel dat de vloer behouden blijft, altijd een zwak en onzeker punt zal blijven en mogelijk waardeverminderend werkt bij verkoop van het pand. Nadeel is ook dat niet in zo'n vloer gefreesd kan worden voor vloerverwarming. Plaatsing van balken aan de muren van een kruipruimte is niet handig (lage kruipruimte vaak, moeilijk bewegen, gat in gevel om lange balken aan te voeren, ruimte tussen balken en vloer opvullen met specie e.d.). 
- Vervangen heeft het voordeel dat er ook andere zaken vernieuwd en verbeterd kunnen worden (uitstekende thermische isolatie en vloerverwarming) én dat het huis voorgoed verlost is van betonrot van de vloer. Nadeel van geheel vervangen van de vloer is dat dit mogelijk duurder is dan ondersteunen, hoewel geen (dure?) technische inspectie hoeft plaats te vinden.

Bij een renovatie of vervangen van de vloerbedekking is vervanging door een nieuwe vloer, eventueel door een renovatievloer, dus zeker te overwegen.


nehobo-vloer met duidelijk roestende wapening (homekeur):


plaatsen van een nehobo-vloerdeel: 


doorsnede van een deel van een nehobo-vloer (homekeur):


Zie eventueel gebreken van woningen.

Verg. andere systeemvloeren.