home

discl. / , lid NVJ

 


NEN

 

NEN

Uitgegeven norm door het Nederlandse Normalisatie-instituut. "Een norm is een afspraak tussen belanghebbende partijden over een product, dienst of (bedrijfs)proces."