home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


makelaar

 

makelaar

Makelaar heeft meer betekenissen:


1. De makelaar is de persoon die in opdracht onroerend goed koopt of verkoopt, een tussenpersoon, tussenhandelaar, bemiddelaar o.g. (onroerend goed).
Belangrijke internetsites die van vele of alle makelaars woningen verkopen, zijn die van de NVM (Funda) en VBO.

Een lijstje van de Vereniging Eigen Huis over de verkoopmakelaar, dus als het huis te koop wordt aangeboden via de makelaar:
- Sinds maart 2001 is de titelbescherming en wettelijke beëdiging van makelaars vervallen; iedereen mag zich dus makelaar noemen. Sinds september 2001 is er wel een Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM).
- Welk percentage is de courtage (vaak 1 tot 2% van de verkoopwaarde) en is de courtage pas verschuldigd bij verkoop (meestal)? 
- Welke werkzaamheden vallen onder de courtage?
- Welke werkzaamheden vallen onder de opstartkosten (plaatsen te-koop-bord, maken van foto's, inmeten woning, verkoopbrochure e.d.) en wanneer moeten deze kosten worden voldaan (na die opstartactiviteiten of vooraf)?
- Is er een resultaatbonus voor de makelaar?
- Welke bijkomende kosten zijn te verwachten (bijvoorbeeld: advertentiekosten; (extra) kosten van foto's, plattegrond, video e.d.; kosten voor "open huis")?
- Werkt de makelaar met abonnementskosten, een soort voorschot op de courtage (zo ja, worden deze bij verkoop verrekend met de courtage)?
- Zijn de bedragen incl. of excl. btw?
- Wordt er maandelijks (of frequenter) een overzicht gegeven van de activiteiten van de makelaar?
- Wat zijn de intrekkingskosten?
- Op welke termijn worden er correcties aangebracht bij fouten in brochure, gegevens op Funda e.d.?
- Als je niet tevreden bent: in welke gevallen, en op welke termijn, kun je naar een andere makelaar?

Documentatie
- Algemene Consumentenvoorwaarden NVM, LMV en VBO (2010/2011)

Veel makelaars zijn ook taxateurs; mogelijk zijn zij lid van de Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Het woord makelaar is waarschijnlijk ontleend aan het Middelnederduitse mekeler (tussenhandelaar); bron
Etymologiebank.

Zie ook Aankoopmakelaar en eventueel Hypotheekbegrippen.

Eng. estate agent, realtor, real estate broker (Am.), real estate agent, land agent, house agent; aankopend makelaar is buying agent(s); hypotheekmakelaar is mortgage broker 


2. Ook wel: koningsstijl; bij een hangkap ook: hangstijl, hanger. De makelaar is de verticale balk die aan de bovenzijde van het dakgebint de verbinding vormt tussen de twee spantbenen en de spantbalk (dekbalk). In oorsprong is het een constructief onderdeel van het dak ter ondersteuning van de nok

Woordverklaring: de makelaar fungeert hier ook als een soort "tussenhandelaar" en wel tussen nok, spantbenen en spantbalk. 
Zie ook bijvoorbeeld bij Verbeterd Hollands spant, kapconstructies allerlei (figuur B).


makelaar, spantbeen en spantbalk zijn aangegeven;
klik voor groter (greenwood oak timber):


makelaar bij de ned.herv. kerk in berkel en rodenrijs;
klik voor groter (foto joostdevree):


"
hangmakelaar"; makelaar, spantbenen en schoren tussen makelaar en spantbenen vormen het gebint en houden het dak in vorm (herenhuis); 
verg. hamerbalk-kap en hanggewelf:Eng. king post, joggle post, joggle piece  (wanneer er meer verticale stijlen zijn in hetzelfde vlak dan heet de makelaar "crown post" en de andere "queen posts", wanneer er alleen niet-centrale stijlen zijn, dan heten deze niet-centrale stijlen ook "queen posts")


3. De makelaar is het balkje in het midden van een uilenbord. Dat balkje loopt vaak door tot boven de nok van het dak en tegen dit balkdeel zijn bijvoorbeeld twee zwanen met de rug uitgebeeld. Zie verder bij uilenbord.


4. Een makelaar is een onderdeel van een heistelling: de makelaar houdt het heiblok vast, dat langs de makelaar op en neer beweegt. Ook de heipaal kan door de makelaar worden vastgehouden, vooral bij schoorstand.
"Er zijn diverse typen heistelling in gebruik; de meeste zijn opgebouwd uit een dragline, met aan de giek bevestigd de zogenoemde makelaar (of enkele leiers), waarin het heiblok en de muts met de paalkop worden geleid. Mobiele (vaak hydraulische) heikranen zijn specifiek gebouwd voor heiwerk, en voorzien van een vaste giek en makelaar." (Volandis)
Eng. leader


5. Zie gevelmakelaar. Een gevelmakelaar of makelaar is een decoratieve bekroning van een geveltop: het balkje dat de windveren verbindt, bijna altijd doorloopt boven de nok en vaak een stukje onder de windveren uitsteekt, soms in combinatie met een ligger die de verbinding tussen de windveren extra verstevigt (eerste foto). 
Vaak is het decoratieve aspect belangrijker dan de verbinding tussen de windveren.
De gevelmakelaar komt veel voor bij chaletbouw, vanaf de 19e eeuw, en bij boerderijen.


gevelmakelaar bij een boerderij in zoetermeer (foto jeroen beens):


een prachtige verzameling (gevel)makelaars, de meeste  zonder ligger;
klik voor groter (janny hospes, jepeha, mijn zaanstreek):


Eng. gable post