home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


elastische vervorming, vloeigrens

 

elastische vervorming

Elastische vervorming is de vervorming die optreedt bij uitwendige belasting van een materiaal (voorwerp) indien na verwijderen van de belasting dat materiaal weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert. Bij vervorming verschuiven de atomen in het kristalrooster van het materiaal. Deze verschuiving is in het elastische gebied nog zo gering dat de atomen weer in hun oorspronkelijke toestand terugvallen wanneer de kracht wordt opgeheven. Een bekend voorbeeld is rubber. 

Beton is tot ongeveer de helft van de bezwijksterkte nagenoeg elastisch. De elastische vervorming van beton wordt ook aangeduid als "tijdelijke vormverandering van beton ten gevolge van belastingen (druk- of trekkrachten)". De elasticiteit van beton kan bijvoorbeeld worden gemeten met de terugslaghamer (zie bij druksterkte). 


elastische vervorming: na verwijderen van de last is de vervorming opgeheven;
klik voor groter (betonplaza):


We kunnen de vervorming (rek, verlenging, verkorting) die door de druk van een last optreedt, uitdrukken in de oorspronkelijke lengte van het materiaal. Dit wordt de specifieke vervorming of relatieve vervorming genoemd. De verhouding tussen de druk en de specifieke vervorming is de elasticiteitsmodulus of E-modulus.  

De belasting van een materiaal is uiteraard niet oneindig: bij belasting voorbij de vloeigrens is de vervorming blijvend (en dus niet meer elastisch); de vloeigrens is de maximale spanning waarbij een materiaal na wegnemen van de belasting nog terugkeert in zijn oorspronkelijke staat. De vloeigrens van constructiestaal is terug te vinden in de symbolen voor zulk staal, bijvoorbeeld S355 geeft aan dat het om Structural steel (constructiestaal) gaat met een vloeigrens van 355 N/mm2.Belangrijkste kenmerk bij elastische vervorming is dus dat deze vervorming na verwijderen van de belasting niet blijvend is. Dit in tegenstelling met plastische vervorming waarbij de vervorming na verwijderen van de belasting blijvend is.

Het woord elastisch (buigzaam, veerkrachtig) is via het Frans ontleend aan het Griekse elastos, een variant van elatos (buigzaam), een afleiding van het werkwoord elaunein (drijven, voortjagen, trekken); bron Etymologiebank.

Met dank aan Cement&Beton, Betonplaza, Kennisbank plaatbewerkingstechnieken.

Eng. elastic deformation; elastisch gebied is elastic range