home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


relaxatie

 

relaxatie

Ook: spanningsverlies. Relaxatie is de afname van de spanning in de tijd, bij een constante belasting. Indien bijvoorbeeld beton een langere tijd onder constante belasting wordt gehouden, neemt de spanning geleidelijk wat af in het materiaal.

Relaxatie is een belangrijk verschijnsel bij betonconstructies omdat de kruip (de toename van de vervorming in de tijd, bij gelijkblijvende spanning) voor een deel wordt "weggenomen". Voor verschillende materialen gelden verschillende relaxaties.


Voor geleidelijk optredende permanent aanwezige belastingen geldt volgens de theorie van H. Trost m.b.t. de relaxatiecoŽfficiŽnt kφ van beton: 
kφ = 1 /  (1 + 0,8φ) waarbij φ de kruipcoŽfficiŽnt is.

Ook bij bijvoorbeeld rubber kan relaxatie optreden wanneer rubber bij dilatatie wordt toegepast: door het uitzetten en krimpen van de muren verliest het na verloop van tijd zijn elasticiteit.


relaxatie van lood-tin bij kruip;
klik voor iets groter (steinberg, university of bolton):


Tekst voornamelijk
Cement&Beton.

Zie ook kruip, zeeg, opgelegde vervorming.

Eng. stress-relaxation