home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


pluvetta

 

pluvetta

Pluvetta is een verzamelnaam voor door- en afvoerputten voor balkons. Het is eigenlijk een modelnaam van deze soort putten en roosters van J. de Beer, maar zoals bijvoorbeeld het woord luxaflex gebruikt wordt zonwering van het type jaloezie aan te duiden, zo wordt pluvetta gebruikt om de waterdoorvoer en -afvoer van het balkon aan te duiden. 

Voor een balkon op de bovenste verdieping wordt een afvoerrooster toegepast en voor een balkon op een andere verdieping een doorvoerrooster.
De eerste afbeelding toont een combi op hetzelfde balkon (afvoer links en doorvoer rechts):

afvoer-pluvetta (links) en doorvoer- pluvetta (rechts):

   
pluvetta hardloden pot met doorvoerrooster pluvetta hardloden pot met afvoerrooster

aluminium doorvoerpot, van der berg 

aluminium doorvoerpot, van der berg


Met dank aan o.m. BAM Woningbouw, De Beer sanitair, Bengshop.

Verg. kolk, ontstoppingsput, schrobput, wolfskuil, beerput, molgoot.