home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


montagebouw

 

montagebouw

Ook: elementenbouw, prefabbouw, assemblage-bouw. Montagebouw is het (op)bouwen van een gebouw uit prefab elementen (zoals vloeren, wanden en daken) die onderling verbonden worden. Montagebouw is als bouwmethode enigszins te vergelijken met het assembleren van auto-onderdelen tot een auto, waarbij ook aandacht voor gebruikerswensen is (variatie in soort en omvang van elementen).

Bij droge montagebouw worden de bouwelementen aan elkaar verbonden via bouten of door lassen. Ook bouwen met SIP's kan soms, afhankelijk van de mate van gestandaardiseerde "monteerbaarheid", tot montagebouw worden gerekend.
Bij natte montagebouw gebeurt dat door de verbindingen aan te storten met beton (gewapend). 

Voordelen montagebouw
- uitgangspunt is een gebouw te assembleren met prefab onderdelen (bouwen met prefab onderdelen, in de fabriek vervaardigd, niet direct afhankelijk van het weer, minder kans op fouten, gehele wanden met deur- en vensteropeningen zijn mogelijk, eventueel scharnierdaken)
- de voorbereiding moet zeer goed zijn (op elkaar aansluiten van de bouwelementen), waardoor er altijd over nagedacht moet zijn, de factor mens (falend en wispelturig) veel minder belangrijk is en daarmee de faalkosten veel geringer kunnen zijn
- leent zich door het prefab en repeterende karakter in beginsel zeer goed voor BIM (met alle voordelen van BIM)
- met een kraan worden bouwelementen op hun plaats gebracht (arbo-technisch interessant, komt bouwsnelheid ten goede)
- montage door bouten mogelijk (vooral bij droge montagebouw uiteraard), met minder wachttijden bij het opbouwen van het gebouw (boutverbindingen, dus geen beton dat moet uitharden e.d.; zie specialist in verbindingen Peikko)
- eenvoudiger en wellicht eerlijker prijsstelling (door standaard elementen en ervaring van de bouwer, denk aan de cataloguswoning)
- ook bijvoorbeeld de gehele badkamer  of de verwarmings-koelings-units zijn prefab te installeren (uiteraard moet e.e.a. goed op elkaar aansluiten als uiteindelijk de monteur de badkamer installeert, maar daar plan je ook voor)
- ook met prefab kunnen architectonisch fraaie gebouwen ontstaan
- theoretisch zijn veel bouwelementen te recyclen (hergebruik van zoveel mogelijk componenten, een grote stap op weg naar een circulaire bouwwereld).

Nadelen montagebouw
- de voorbereiding moet zeer goed zijn (op elkaar aansluiten van de bouwelementen, door de prefab componenten zijn de marges wat kleiner en moeten alle afmetingen dus nauwkeuriger zijn; vaak worden de bouwelementen al in de fabriek op maat gefabriceerd)
- niet gebruikelijk om op de bouwplaats nog aanpassingen te doen (maar een goede voorbereiding voorkomt dat)
- voor montage is een niet-goedkope kraan nodig om de onderdelen te plaatsen
- het gebouw is technisch niet één onlosmakelijk geheel zoals bij gietbouw (monoliet)
- de term montagebouw onderging wat inflatie toen afbouwers en installateurs zich montagebouwers noemden, misschien is elementenbouw, prefabbouw of assemblage-bouw een prettiger term.

Aandachtspunten
- natuurlijk vooral interessant bij seriematige productie, bijvoorbeeld van woningen (maar leent zich juist door het prefab ook uitstekend voor kleinere producties)
- vaak zwaar materieel nodig (kraan e.d.) om de prefab bouwelementen te plaatsen.
- bijna altijd wordt de dekvloer nog wel gestort en vaak is het buitenblad ook nog handmatig metselwerk
- het is wenselijk bij het prefabriceren al het assembleren in het oog te houden, ook in het kader van circulaire economie (cradle-to-cradle, hergebruik e.d.); de bouw beweegt zich naar een combinatie van "elementenbouw in de fabriek" en "assembleren op de bouwplaats"; dit wordt Design for Manufacture and Assembly (DfMA) genoemd.

De belangrijkste kenmerken van DfMA (bron Designing Buildings):
- minimaliseer het aantal componenten; hierdoor worden assemblage- en bestelkosten verlaagd, work-in-process gereduceerd en automatisering vereenvoudigd
- ontwerp voor eenvoudige fabricage: vereenvoudig de geometrie van onderdelen, vermijd onnodige functies
- toleranties van onderdelen: het onderdeel moet zodanig zijn ontworpen dat het gemakkelijk fabriceerbaar is
- duidelijkheid: componenten moeten zo worden ontworpen dat ze slechts op één manier kunnen worden geassembleerd
- minimaliseer het gebruik van buigzame componenten omdat het hanteren en monteren over het algemeen moeilijker is (onderdelen gemaakt van rubber, pakkingen, kabels enz. moeten worden beperkt) 
- ontwerp voor eenvoudige montage: bijvoorbeeld het gebruik van klikbevestigingen en lijmverbindingen in plaats van schroefdraadbevestigingen zoals moeren en bouten (waar mogelijk moet een product worden ontworpen met een basiscomponent om andere componenten snel en nauwkeurig te lokaliseren; opmerking van de redactie: dit aspect is in tegenspraak met hergebruik omdat schroeven en bouten juist handig zijn bij het demonteren) 
- elimineer of verminder noodzakelijke bijstellingen aan een component (bijstellingen van een product betekent dat er meer mogelijkheden zijn op de bouwplaats en er meer fout kan gaan).


montagebouw (bms bouw en montage):


montagebouw;
klik hier voor het youtube-filmpje:


prefab
gevels met isolatie, muuropeningen enz. voor montagebouw (morgenwonen van volkerwessels)


prefab
trappenhuis voor montagebouw (morgenwonen van volkerwessels):


montagebouw,
prefab betonnen muurelementen:


montagebouw
houtskeletbouw met cross-laminated-timber (clt), assembleren met clt-panelen (greenspec):


Verg. bouwmethoden, Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD), unitbouw, casco, conceptueel bouwen, prefab.

Eng. assembly building?