home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


montagebouw

 

montagebouw

Montage-bouw is het bouwen met bouwelementen, vaak prefab.
Er zijn twee soorten montagebouw:

 • Montagebouw in beperkte zin. Een deel van de bouwelementen is prefab. Veel losse activiteiten vinden nog plaats op de bouwplaats. Bij deze oorspronkelijke montagebouw worden bijvoorbeeld trappen prefab aangebracht, maar gevels handmatig op de bouwplaats van metselwerk worden voorzien. Er zijn wel voordelen ten opzichte van het volledig stapelen van stenen e.d. maar er wordt nog heel veel handmatig uitgevoerd waardoor de faalkans nog steeds groot is.  
  Bij droge montagebouw worden de bouwelementen aan elkaar verbonden via bouten. Ook lassen behoort tot de droge montagebouw, maar industrieel bouwen zal zo weinig mogelijk gebruik willen maken van minder goed demonteerbare verbindingen. Ook bouwen met SIP's kan soms tot de droge montagebouw gerekend worden, afhankelijk van de mate van gestandaardiseerde "monteerbaarheid". 
  Bij natte montagebouw gebeurt dat door de verbindingen aan te storten met beton (gewapend). Industrieel bouwen zal zo weinig mogelijk van natte montagebouw gebruik maken omdat hergebruik als bouwelement bijna onmogelijk is.
  (Deze vorm van montagebouw werd in het midden van de 20e eeuw systeembouw genoemd. Denk aan systeemvloer e.d.)

 • Industrieel bouwen. Alle of bijna alle bouwelementen zijn prefab. Er is een hoge mate van standaardisatie. Ook de buitenste geveldelen of gehele gevels worden prefab vervaardigd. Metselwerk wordt al in de fabriek verzorgd, bij voorkeur vooral door robots. Trappenhuizen en badkamers kunnen geheel prefab worden gebouwd zodat alleen de aansluitingen gemaakt hoeven te worden. Op de bouwplaats wordt uitsluitend geassembleerd: een woning wordt in één of enkele dagen "in elkaar gezet". 
  Voornaamste redenen om op deze manier te bouwen zijn dat er veel te weinig vaklui zijn om veel woningen in korte tijd te bouwen, om allerlei faalfactoren op de bouwplaats te vermijden of te verminderen (zoals miscommunicatie en weersomstandigheden), goede ontwerpen te hergebruiken en om minder afval op de bouwplaats te hebben. 
  Dit is industrieel bouwen.


montagebouw:

montagebouw
, algemene term waarbij een deel van de bouwelementen prefab is, vooral het skelet van de woning:


montagebouw;
klik hier voor het youtube-filmpje:


industrieel bouwen:

prefab
gevels met isolatie, muuropeningen enz. voor industrieel bouwen (morgenwonen van volkerwessels)