home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


betonspecie

 

betonspecie

Betonspecie is een mengsel van grind, zand, cement (bindmiddel) en water in de fase dat het mengsel nog niet verhard is. Eventueel worden nog hulpstoffen aan de betonspecie toegevoegd om de specie langer verwerkbaar te houden, om bij een lagere temperatuur (winter) te kunnen verwerken e.d. 
Na verharding van betonspecie spreken we over beton.

Bij betonspecie spelen vooral een rol:
- de uiteindelijke sterkte van het beton
- de verwerkbaarheid van de specie.Zie verder bij beton, betonmortel.

Eng. readymix concrete, ready-mixed concrete