home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


gietbouw

 

gietbouw

Gietbouw is de bouwmethode waarbij betonspecie (betonmortel) op de bouwplaats in de bekisting wordt gestort met een kubel of een betonpomp waardoor, met wapening, vloeren en dragende muren ontstaan. Wanneer alleen de muren worden gegoten, kan als vloer een systeemvloer worden toegepast.

Gietbouw van muren betreft meestal alleen het binnenspouwblad; het buitenspouwblad is vaak toch metselwerk of plaatwerk. De niet-dragende binnenmuren worden vaak in stapelbouw uitgevoerd, in verband met de snelheid van bouw bij voorkeur met grote, gelijmde blokken.
Bij gietbouw moet e.e.a. goed voorbereid worden, want aanpassen tijdens de bouw kan meestal niet. Leidingen voor elektra e.d. kunnen worden vaak ingestort.
De gietbouwmethode wordt in alle bouwsectoren toegepast, dus in de woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische bouw en infrastructurele bouw. Nieuwe ontwikkelingen als hogesterktebeton en zelfverdichtend beton maken de toepassing extra aantrekkelijk.
Gietbouw wordt vaak gebruikt bij projecten in grotere series, d.w.z. waarbij sprake is van meer gebouwen van ongeveer gelijke vorm. Klik op de eerste afbeelding voor een animatie van een gietbouwtraject van 26 werkdagen.
Bij gietbouw is een kraan nodig voor o.m. het plaatsen van de bekistingen en eventueel voor het plaatsen van de systeemvloeren.
Verder vormt de constructie bij gietbouw meestal één geheel (monolitisch). Door de gietmethode is met "grote mallen" nagenoeg iedere gewenste vorm te creëren (vormvrijheid), zie ook bijvoorbeeld de onderste foto.

Er is onderscheid in warme en koude gietbouw: 
- Warme gietbouw. Bij warme gietbouw wordt tijdens het hardingsproces van het beton warmte, bijvoorbeeld via propaankachels, toegevoerd om de sterkteontwikkeling te bevorderen en daarmee de hardingstijd te verkorten. Vooral de tunnelgietbouw biedt de mogelijkheid om de ruimte onder de stalen tunnelbekisting af te sluiten en te verwarmen. Voordeel is dat meestal de volgende dag het beton hard genoeg is en ontkist kan worden, wat een goede procesgang en planning mogelijk maakt.
Koude gietbouw wordt toegepast als warme gietbouw niet mogelijk of noodzakelijk is. Voor koude gietbouw wordt beton van een speciale samenstelling toegepast dat toch een redelijke verhardingstijd heeft; zo'n betonsoort bereikt sneller de druksterkte waarbij ontkist kan worden. Het eindresultaat van koude gietbouw ziet er beter uit, het is gladder en strakker omdat het beton homogener is en er is minder last van insluiting van luchtbellen. (Overigens, het is wettelijk verboden brandgevaarlijke brandstoffen te gebruiken binnen 35 meter van een woning. Hierdoor is warme gietbouw niet altijd mogelijk.) Soms wordt bij koude gietbouw gebruik gemaakt van rekenmodellen (verhardingsbeheersing) om de sterkteontwikkeling optimaal af te stemmen op de maatregelen op de bouwplaats (keuze bekistingsmateriaal, isolatie, beschikbare verhardingstijd e.d.). Door de verdergaande betontechnologie en ervaring kan in vele situaties koude gietbouw plaatsvinden, ook bij kouder weer.

Een paar voorbeelden van bekistingen in de gietbouw:
- Tunnelbekisting is een combinatie van een stalen wand- en vloerbekisting waarbij de wanden en vloeren in één arbeidsgang worden gestort, waardoor wanden en vloer direct aan elkaar verbonden zijn.
- Systeembekisting is samengesteld uit standaard bekistingselementen en kan veelvuldig op verschillende projecten worden ingezet.
- Klimbekisting is een projectbekisting die verticaal gebruikt worden.
- Kolombekisting is bekisting voor kolommen (van eenvoudige zuilen tot zeer grote kolommen).
- Kimbekisting is de bekisting voor de kim die bij gietbouw nodig kan zijn om de bekisting voor de betonnen wand goed te positioneren. Resultaat is een gestorte kim, waarop de wandbekisting wordt geklemd.


animatie van de methode gietbouw over een traject van 26 dagen;
klik op de afbeelding voor de animatie (betonhuis):


voorbeeld van gietbouw
; klik op de afbeelding voor groter (foto joostdevree):


Een paar publicaties:

- Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse NEN-EN 206.1 en NEN 8005 uitgave 2006 (van Betonhuis)

- Bekistingen woningcasco's:  gietbouw in de woningbouw 

- De Betonpocket 2006 (van ENCI en Mebin


Met dank aan Betonhuis, Cement en Beton.

Eng. proces: building with concrete cast in situ; resultaat: poured concrete structure; koude gietbouw: concrete in formwork poured in situ; warme gietbouw: concrete in formwork poured in situ and heat-treated