home

discl. / ©, lid NVJ

 


gietbouw

 

gietbouw

Gietbouw is de bouwmethode waarbij betonspecie op de bouwplaats in de bekisting wordt gestort met een kubel of een betonpomp waardoor, met wapening, vloeren en muren ontstaan.
De gietbouwmethode wordt in alle bouwsectoren toegepast, dus in de woningbouw, utiliteitsbouw, agrarische bouw en infrastructurele bouw. Nieuwe ontwikkelingen als hogesterktebeton en zelfverdichtend beton maken de toepassing extra aantrekkelijk.
Gietbouw wordt vaak gebruikt bij projecten in grotere series, d.w.z. waarbij sprake is van meer gebouwen van ongeveer gelijke vorm. Kik op de tweede afbeelding voor een animatie van een gietbouwtraject van 26 werkdagen.
Verder vormt de constructie bij gietbouw één geheel (monolitisch). Door de gietmethode is met "grote mallen" nagenoeg iedere gewenste vorm te creëren, zie ook bijvoorbeeld de onderste foto.

Er is onderscheid in warme en koude gietbouw. 

Bij warme gietbouw wordt tijdens het hardingsproces van het beton warmte, bijvoorbeeld via propaankachels, toegevoerd om de sterkteontwikkeling te bevorderen en daarmee de hardingstijd te verkorten. Vooral de tunnelgietbouw biedt de mogelijkheid om de ruimte onder de stalen tunnelbekisting af te sluiten en te verwarmen.
 
Koude gietbouw
wordt toegepast als warme gietbouw niet mogelijk of noodzakelijk is. Voor koude gietbouw wordt beton van een speciale samenstelling toegepast dat toch een redelijke verhardingstijd heeft; zo'n betonsoort bereikt sneller de druksterkte waarbij ontkist kan worden. Het eindresultaat van koude gietbouw ziet er beter uit, het is gladder en strakker omdat het beton homogener is en er is minder last hebt van insluiting van luchtbellen. (Overigens, het is wettelijk verboden brandgevaarlijke brandstoffen te gebruiken binnen 35 meter van een woning. Hierdoor is warme gietbouw niet altijd mogelijk.)
Soms wordt bij koude gietbouw gebruikgemaakt van rekenmodellen (verhardingsbeheersing) om de sterkteontwikkeling optimaal af te stemmen op de maatregelen op de bouwplaats (keuze bekistingsmateriaal, isolatie, beschikbare verhardingstijd e.d.). Met echt winterse omstandigheden is nog niet veel ervaring opgedaan.


animatie van de methode gietbouw;
klik op de afbeelding voor de animatie (betonhuis):


voorbeeld van gietbouw
; klik op de afbeelding voor groter (foto joostdevree):


Een paar publicaties:

- Hulpmiddel bij het bepalen van sterkteklasse, consistentieklasse en milieuklasse NEN-EN 206.1 en NEN 8005 uitgave 2006 (van Betonhuis)

- De Betonpocket 2006 (van ENCI en Mebin)


Met dank aan Betonhuis, Cement en Beton.

Eng. proces: building with concrete cast in situ; resultaat: poured concrete structure; koude gietbouw: concrete in formwork poured in situ; warme gietbouw: concrete in formwork poured in situ and heat-treated