bouwmethode

De bouwmethode is de manier waarop de hoofdstructuur van een gebouw wordt opgezet.
Globaal zijn er vier bouwmethoden:
- stapelbouw (bakstenen, bouwblokken, leemstenen e.d., één voor één worden de relatief kleine elementen meestal met de hand opgebouwd)
- gietbouw (betonspecie in een bekisting, vaak kan na het storten de volgende dag het volgende bouwdeel bekist en gestort worden)
- montagebouw (alle of een deel van de bouwelementen zijn prefab; montagebouw is een wat algemene term voor het gebruikmaken van al of niet grotere bouwelementen die op de bouwplaats aan elkaar bevestigd worden; oorspronkelijk toch nog heel veel handwerk op de bouwplaats)
- industrieel bouwen (een fabrieksmatige manier van montagebouw; bouwen met vrijwel uitsluitend prefab elementen, hoge mate van standaardisatie, assembleren van bouwelementen (een woning in één of een paar dagen), elementenbouw, elementen onderling verbinden, veel gebruik van robots, systeembouw)
- houtbouw, waar hout de dragende functie vervult maar ook vaak voor wanden, verdiepingvloeren en daken wordt toegepast; houtbouw omvat o.m. houtskeletbouw, paal-en-balk (kolommen-en-liggers), panelenbouw (CLT, SIPs e.d.), modulebouw en houtstapelbouw (oneerbiedig nog wel eens "blokhut" genoemd)
- skeletbouw, vaak houtskeletbouw, maar ook een staal- of beton-skelet zijn mogelijk (eigentijdse houtskeletbouw met panelen e.d. is overigens vaak een vorm van montagebouw / industrieel bouwen, maar ook bijvoorbeeld vakwerkbouw, paal-en-balk en balloon-framing zijn voorbeelden van houtskeletbouw).

Een eenvoudig voorbeeld van elke bouwmethode; klik op de link van de bouwmethode voor meer gegevens:


stapelbouw, lijmblokken, kleine kraan als hulpmiddel (calduran):


gietbouw, in speciale bekisting gestort beton (foto joostdevree):


industrieel bouwen
:


(hout)skeletbouw (forte hsb):


Eng. building method, construction method