home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


biologisch bouwen, biologische architectuur

 

biologisch bouwen, biologische architectuur, biobased bouwen, circulair bouwen, ecologisch bouwen, biophilic bouwen 

Biologisch bouwen is een manier van bouwen waarbij gebouwd dient te worden met zo weinig mogelijk schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens. De materiaalkeuze is puur biologisch (hout, houtvezel, stro, heraklith, isovlas, leem, leemstuc, groendak / vegetatiedak e.d.). Het gebouw is als het ware een derde huid voor de mens. "Biologische gebouwen dienen ook zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn wat betreft energie en water". Biologisch bouwen is naast milieuvriendelijk dus ook energiezuinig.

"Eigenlijk is het samen te vatten in een actie: integratie van de biologie in de architectuur. De biologen met hun kennis van de natuurlijke wereld, de mogelijkheden en oplossingen daarvan gaan samenwerken met de architecten en constructeurs voor het maken van fundamenteel betere gebouwen. Het resultaat geeft gebouwen die in een natuurlijke vormgeving en in harmonie zijn met hun omgeving. Daarnaast zijn ze hoogst efficiŽnt, functioneel en economisch in hun gebruik van (energie)bronnen en in het gebruik van bouwmaterialen. Er ontstaat een totaal hergebruik van afval en het resultaat is bovendien een prachtige levende architectuur. Een natuurlijke architectuur, die vanzelfsprekend aanvoelt."

Ecologisch bouwen lijkt een aardig synoniem voor biologisch bouwen.

Biobased bouwen betekent dat er (zoveel mogelijk) gebruik wordt gemaakt van biobased materialen (op natuurlijke of biologische manier geteelde, geoogste, verwerkte materialen).

Circulair bouwen betekent dat alle ingezamelde, gebruikte/verbruikte materialen de grondstof vormen voor nieuwe producten. Voor bouwen houdt dit in dat zoveel mogelijk materialen moeten kunnen worden gerecycled als hun levensfase beŽindigd is. Soms kan het ook betekenen dat bij de bouw zelf gebruik moet worden gemaakt van hergebruikte materialen (vooralsnog is dat meestal bijna onmogelijk door: geen of te weinig herbruikbaar materiaal beschikbaar, te slechte kwaliteit, veel te duur). 

Biophilic bouwen houdt in dat de natuurlijke omgeving van het gebouw duidelijk in het ontwerp tot uiting moet komen. Veel traditionele architecten werpen ook al snel met de term "past in de omgeving", maar dat is meestal om foutieve keuzes te verdoezelen (een dak van metalen platen in een omgeving van bomen o.d.). Bij biophilic bouwen wordt werkelijke aandacht voor de natuur verondersteld. De natuur mag ook toegevoegd worden; een groengevel e.d. behoren ook tot het biophilic bouwen.

Organisch bouwen is niet altijd hetzelfde als biologisch bouwen: organic is weliswaar het Engelse woord voor biologisch, maar organisch betekent in Nederland meestal dat het ontwerp en soms zelfs de bouw gedurende het traject bepaald wordt. Vaak gaat het wel om een vorm van ecologisch bouwen, maar dat hoeft zeker niet. Vroeger werd de organische methode ook wel eens incrementeel genoemd. Die vorm van bouwen wordt door meer rechtlijnig ingestelde klanten niet altijd gewaardeerd. Biologisch, ecologisch en vooral organisch bouwen werden toch nog wel eens ervaren als een tť langdurig proces, veel langer dan een (toch al vaak langdradig) traditioneel bouwproces. Eis in ieder geval een planning en altijd een einddatum van het gehele bouwproces, met opleveringsdatum; zie voor tips bij het artikeltje over de aannemer.

Informatie
- Bedrijvengids Biobased Bouwen (architecten, bouwbedrijven, bouwmaterialen e.d.; van Holland Houtland)

- Projecten, Producten en Paviljoen Biobased bouwen (Kennisbank biobased en circulair bouwen)

Architectenbureaus e.d. voor biologisch bouwen zijn o.m.:
- Orga Architect (biophilic wonen, modern ťn natuurlijk wonen en leven)
- architect Shai van Vlijmen (NarrativA architecten)
- GreenTogether (ecologisch bouwen, ook cataloguswoningen)
- ORIO Architecten (ook cataloguswoningen)
- Origins architecten (milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen)
- Bob Ronday Architectuur
- Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (VIBA) 
- dr.ir. Pablo van der Lugt (TU Delft)
- zie verder in de Bedrijvengids Biobased Bouwen (architecten, bouwbedrijven, bouwmaterialen e.d.; van Holland Houtland).

Kijk ook eens op ecologische bouwmarkten, zoals:

- Dubomat ecologische bouwmaterialen (NL) en Ecomat (BelgiŽ)

- Eco Bouwmaterialen 

- Eco-logisch bouwmarkt  

- Eko+ Bouwstoffen 

- Groene Bouwmaterialen 

- Tuulk Natuurlijk bouwen 


plaats van biologisch bouwen in de ladder van traditioneel naar biologisch;
klik voor groter (orga architect):


biologisch bouwen stemt overeen met de 3p-filosofie van "people - planet - profit (prosperity)" (artchitecture):


biologisch bouwen, stroleemvulling:


biologisch bouwen (artchitecture
):


biologisch bouwen, houtvezel:


Met dank aan Orga Architect.

Zie ook cradle to cradle, Artchitecture (een symbiose tussen kunst en architectuur), Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (VIBA).
Verg. ecologisch bouwen en organisch bouwen (dat vooral wat vorm betreft organisch is).