home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


biobased verbouw en bouw

 

biobased verbouw en bouw


Naar een biobased verbouw én bouw


Er mag bijna niets meer gebouwd worden door het stikstof-probleem. "Stikstof" is de term die gegeven is aan de uitstoot van ammoniak, stikstofoxiden e.d. bij bijvoorbeeld landbouw en veeteelt, kunstmestindustrie en het verkeer.

Nederland heeft veel gebieden tot Natura-2000 gebieden benoemd. Dat betekent ook dat er niet veel stikstof in en rond die gebieden mag voorkomen.
Nederland produceert veel te veel stikstof. Het grafiekje van de stikstof-uitstoot per land van de EU spreekt boekdelen:


De productie van stikstof moet dus omlaag.

Er zijn niet veel win-win-win-win-win-plannen, maar dit:
- is een oplossing voor het door onszelf veroorzaakte stikstofprobleem
- én trekt daardoor de bouw van huizen weer vlot
- én maakt een deel van de bouw biobased (die weg willen we toch ook inslaan)
- én biedt een alternatief voor de uitkoop van boeren met intensieve landbouw en veeteelt
- én laat ons minder CO2 produceren (op een natuurlijke manier).

13% van landbouwgrond en groot deel intensieve veeteelt wordt landschap, biologische veeteelt en verbouw biogrondstoffen voor o.m. de bouwsector
- landschap levert biodiversiteit, minder productie van stikstof en CO2
- biologische veeteelt levert beter vlees, humaner omgaan met dieren, minder stikstof
- biogrondstoffen levert biomassa (bijv. olifantsgras; kortlevende planten dus bij verbranden CO2-neutraal)
- biogrondstoffen levert biobased bouwmaterialen (bijv. hennep voor isolatiemateriaal)
- biobased bouwmaterialen levert langdurige opslag koolstof, minder productie CO2 (houtbouw is theoretisch in het voordeel).

Documentatie
- Het verhaal Verdienen aan koolstof en verminderen van stikstof van JanWillem van de Groep toont wat op korte termijn gerealiseerd kan worden, zelfs zonder uitkoop van boeren.

Biobased ervaring
Ervaring in biobased bouwen hebben o.m.:
- Orga Architect (biophilic wonen, modern én natuurlijk wonen en leven)
- architect Shai van Vlijmen (NarrativA architecten)
- GreenTogether (ecologisch bouwen, ook cataloguswoningen)
- ORIO Architecten (ook cataloguswoningen)
- Origins architecten (milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen)
- Bob Ronday Architectuur
- Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur (VIBA) 
- dr.ir. Pablo van der Lugt (TU Delft)
- zie verder in de Bedrijvengids Biobased Bouwen (architecten, bouwbedrijven, bouwmaterialen e.d.; van Holland Houtland).

Zie ook biologisch bouwen, circulaire economie.