home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwakoestiek

 

bouwakoestiek

"Bouwakoestiek houdt zich bezig met het akoestische klimaat in woningen en gebouwen met het accent op het weren en verzwakken van ongewenste geluiden door een juist ontwerp en een juiste uitvoering van de bouwconstructie." Ontbreken van goede bouwakoestiek geeft geluidshinder of zelfs geluidsoverlast.
Aspecten bij bouwakoestiek zijn: contactgeluid (trillingen door mechanisch contact), luchtgeluid (trillingen van de lucht), geluidsisolatie, geluidabsorptie, geluid van binnen de woning, geluid van buren, geluid van buiten de woning. 

Bij luchtgeluid betreft het een bron die direct de omringende lucht in trilling brengt. Denk hierbij bij geluid van buiten aan vliegtuigen, bromfietsen, elektrische grasmaaiers en bij geluid van binnen aan muziek, luide stemmen, geruis van de mechanische ventilatie of van de pc.

Bij contactgeluid betreft het een bron die de bouwconstructie door direct mechanisch contact in trilling brengt. Deze trillingen, overgebracht via de bouwconstructie, worden uiteindelijk afgestraald in de ruimte waar we ons bevinden en worden waargenomen. Denk hierbij aan geluid op via vloeren en wanden: belopen van de trap, wasmachines en andere installaties, waterleidingen, doorspoelen van het toilet, en gecombineerd met luchtgeluid de tv of de muziekinstallatie van de buren. Bouwakoestiek heeft dus met geluidsoverlast of geluidshinder te maken.

Geluidsisolatie
zorgt ervoor dat geluid niet van de ene plek naar de andere plek kan komen. Voorbeelden van geluidsisolerende materialen: beton, dubbel glas (vooral met een grotere spouw), metselwerk, hout zonder kieren, maar ook zwevende vloeren of buitenshuis als geluidswal een dikke muur van keien in grof gaas.
Zware materialen zoals beton of metselwerk zijn het meest effectief om geluid te isoleren. Een nog betere geluidsisolatie kan men bereiken met een dubbelewandconstructie. Deze twee wanden moeten dan wel los van elkaar staan en mogen geen contact met elkaar maken. Door een goede geluidsisolatie wordt het geluid teruggestuurd naar waar het vandaan kwam. Geluidsisolerende materialen zijn dus zwaar en helemaal luchtdicht.
Aan bijvoorbeeld warmtepompen zijn specifieke eisen gesteld wat betreft maximale geluidsbelasting bij de buren.

Geluidsabsorptie
is het verschijnsel dat geluidenergie in warmte wordt omgezet. Het geluid verdwijnt dan eigenlijk in het materiaal. Voorbeelden van geluidsabsorberende materialen: gordijnen, tapijt, steenwol, stoffen stoelzittingen, gaatjesplafonds, suskasten.


Zie ook akoestiek, bouwakoestische oplossingen, bouwfysica, geluidsisolatie
Mede met dank aan Mavotrans en Delta-L.