home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


afzettingsgesteente

 

afzettingsgesteente

Ook: detritisch gesteente. Afzettingsgesteente is één van de twee vormen van sedimentair gesteente: afzettingsgesteenten ontstaan door opeenstapeling van gesteenteafval dat van het aardoppervlak afkomstig is, vaak door erosie.
(De andere vorm van sedimentair gesteente is neerslaggesteente: bezinking van afbraakmaterialen.)
"Detritisch" in de term "detritisch gesteente" betekent dat het materiaal is ontstaan door mechanische en chemische afbraak van gesteente (erosie, verwering).

Na het afzetten van het verweerde materiaal treedt diagenese op. Diagenese omvat alle processen die leiden tot het vast worden en verstenen van de afzetting. De verschillende processen van de diagenese zijn: 
- ontwatering van de afzetting door matige druk van bovenliggende lagen
- om- of herkristallisatie 
- aaneenkitting.

Voorbeelden van afzettingsgesteenten zijn o.m. (en eventueel het gesteente dat eruiit kan ontstaan door metamorfose):
- mergel (klei met fijne kalk)
- zandsteen (het metamorfe gesteente uit zandsteen is kwartsiet
- sommige kalkstenen (het metamorfe gesteente uit kalksteen is bijvoorbeeld marmer: kalksteen => marmer)
- schalie (zeer compacte klei, lijkt op het metamorfe leisteen, maar is minder compact en sterk: klei => schalie => leisteen)
- bruinkool (uit veen; het metamorfe gesteente uit bruinkool is steenkool: veen => bruinkool => steenkool).

Wanneer er sprake is van grote druk of temperatuur wordt het diamorfose genoemd maar dit treedt op bij metamorf gesteente, niet bij het afzettingsgesteente.


mergel (wandelgids zuid-limburg):


zandsteen:


kalksteen (roos van der niet):


schalie (university of maryland, dept. of geology):


bruinkool:


Zie ook gesteentecyclus, natuursteen.

Eng. sedimentary rock