trekpaal

Een trekpaal is een in de grond aangebrachte funderingspaal die op trek wordt belast (normaal gesproken worden heipalen op druk belast). Trekbelasting op palen treedt bijvoorbeeld op bij tunnels onder de grondwaterspiegel, bij kademuren. Bij tunnels is het  de opwaartse druk die door trekpalen opgevangen moet worden; bij kademuren zijn er schoor staande trekpalen en drukpalen nodig om de horizontale belasting (grond aan de kadezijde) op te vangen.
Bij bouwkuipen zijn soms trekpalen nodig om de druk van water en grond achter de damwand te weerstaan.

- Een trekpaal is meestal een holle stalen paal die in de grond geschroefd wordt. Aan de voet van zo'n paal zit een schroefblad, waardoor hij gemakkelijk in de grond gedraaid kan worden. Vlakbij het schroefblad zitten kleine gaatjes, waar grout door wordt gespoten (grout is een mengsel van cement en water): het grout vermengt zich met de grond die door het schroefblad is losgewoeld. De paal wordt door de kraan steeds dieper in de grond geschroefd en zo vormt zich om de stalen paal stukje bij beetje een paal van grout. De trekpaal wordt gevormd door de twee palen samen, de stalen paal en de paal van grout.
- Een trekpaal kan ook een standaard vierkante betonpaal zijn waarbij extra trekwapening of één of meer trekstaven zijn ingestort (of een trekstaaf later ingeboord). Vaak is namelijk de kleef al voldoende om de soms beperkte trekkracht die nodig is, op te kunnen nemen.

De trekpaal is een voorbeeld van paalfundering.


schoorstand bij "normale" palen van ca. 5:1 en bij een trekpaal met groutanker van ca. 1:1 (tu delft):


schroefbladen; schroefas met gaatjes om grout door te persen; klik voor groter:


de uitstekende punten in de damwand  zijn de koppen van de trekpalen; klik voor groter:


trekpaal met grout eromheen:


trekpalen bij een schetsje voor de landtunnel van de a16rotterdam:


Foto's bouw Vrije School Den Haag.

Zie ook MV-paal, spanningsbemaling.

Eng. tension pile