home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwkuip

 

bouwkuip

Een bouwkuip is een gesloten damwand voor een te ontgraven bouwput, d.w.z. een "kuip" waar grond en vaak water van buiten de bouwput niet in de bouwput kunnen dringen. 
Stalen damwandplanken, al of niet met dwarsverbindingen of met trekpalen/groutinjectie (groutanker)door de damwand, geven de benodigde weerstand van de bouwkuip tegen de druk van grond en water. Damwandplanken worden de grond in getrild om de omgeving te sparen (minder grondverdringing dan bij gewoon heien; minder geluidsoverlast). 

Attentiepunten:
- Grondwater in de bouwkuip kan met grondwaterpompen worden verwijderd; er vindt bronbemaling plaats, zodat de bouw in het droge kan plaatsvinden. Bij bronbemaling moet erop worden gelet dat niet teveel grondwater uit de omgeving wordt verwijderd (risco van zettingen, droogvallen van houten palen e.d.) en dat het grondwater niet vervuild is.
- Om de druk van het grondwater te verminderen kan de bouwkuip (gedeeltelijk) gevuld worden met water waarna de grond nat kan worden ontgraven. Dit komt vooral bij zeer diepe bouwkuipen voor. (Na uitgraven kunnen trekpalen en onderwaterbeton de opwaartse druk van het grondwater weerstaan.)
- Ook bij het verwijderen van de grond moet aandacht worden besteed aan de mate van verontreiniging van de grond. 
- Verder moet er een plan zijn om zo min mogelijk hinder te vormen voor omwonenden en het verkeer
- Bij grotere projecten is er een omgevingsmanager die e.e.a regelt en voor vragen open staat.


bouwkuip in wording, beukenlaan, eindhoven (wagemaker):


bouwkuip, uitbaggeren (knoop natuur- en waterbouw):


bouwkuip met betonnen kuip:


bouwkuip van het torengebouw beddingstraat antwerpen; de "kuip" wordt aan de binnenzijde gestut door schoorpalen, anno 1929:


Zie damwand- en bouwkuipvoorbeelden, diepwand.
Verg. bouwput, damwand.

Eng. (omringd door grond) construction pit; (omringd door water) cofferdam