home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


spanningsbemaling

 

spanningsbemaling

Spanningsbemaling is het wegpompen van diepliggend grondwater om de opwaartse druk (spanning) van het grondwater te verminderen, bijvoorbeeld onder de betonnen constructie van een tunnel. Door spanningsbemaling wordt dus de grondwaterdruk ter plaatse verkleind.

Nadeel van spanningsbemaling is dat de grondwaterstand verandert in de buurt van de plaats waar het grondwater wordt weggepompt. Dat is niet altijd toegestaan, omdat bij een te lage grondwaterstand de bodem kan verzakken en houten funderingspalen kunnen gaan rotten. In die gevallen kan met damwanden een bouwkuip worden gemaakt; de verticale damwanden en het horizontaal aangebrachte onderwaterbeton maken de kuip waterdicht. Na harden van het onderwatereton kan het nog aanwezige water in de bouwkuip worden weggepompt. 
Als het risico aanwezig is dat door de opwaartse druk van het grondwater de bouwkuip gaat opdrijven of, na gereedkomen van het bouwproject, de tunnel opdrijft, dan worden bij het aanleggen van het onderwaterbeton trekpalen aangebracht waardoor de tunnel die opwaartse druk weerstaat. 

Zie verder bij bemaling.