bsa-granulaat, bsa-menggranulaat

Ook: puingranulaat resp. puinmenggranulaat.  BSA-granulaat is gebroken puin van "schoon" steenachtig bouw- en sloopafval (BSA). BSA-granulaat ontstaat door het breken en zeven van steenachtig bouw- en sloopafval waarna het eventueel gewassen wordt.Certificering
Om voor certificering van BSA-granulaat in aanmerking te komen, moet de producent van BSA-granulaat aantonen dat het product voldoet aan het Bouwstoffenbesluit (via KOMO-BRL 2506).

Toepassingen e.d.
- BSA-granulaten worden vooralsnog vrijwel alleen toegepast als funderingslaag in de wegenbouw
- BSA-granulaten worden steeds vaker toegepast als funderingslaag en ophoogloog in de utiliteitsbouw (bv. fundering van betonnen bedrijfsvloeren). 
- Mogelijk kunnen BSA-granulaten worden toegepast: 
    (a) "bij het vervaardigen, ophogen en verzwaren van dijken; puingranulaat heeft een hoge haakweerstand en zal bij verzadiging met water niet snel afschuiven 

    (b) als alternatief voor ballastgrind onder spoorwegen
    (c) als toepassing bij het vervaardigen van milieuvriendelijke oevers; met name wordt hiermee gemikt op grover granulaat dan tot op heden gebruikelijk is".

- BSA-granulaten kunnen als secundaire bouwstof een belangrijke rol spelen als vervangers van grind en zand in de betonindustrie. Grootschalig gebruik van dit granulaat kan uitsluitend bij een constant aanbod en constante kwaliteit van het granulaat (naast de lagere prijs ten opzichte van de te vervangen stoffen uiteraard). Voor de betonindustrie mogen geen verontreinigende stoffen in het granulaat voorkomen zoals asfalt, asbest, glas, kunststoffen, hout. Bij de sloop van betonconstructies kan betongranulaat worden teruggewonnen. Een aparte "productiestraat" voor het maken van betongranulaat is daarom procestechnisch gemakkelijker en voor het eindproduct kwalitatief beter dan extractie uit gemengd bouw- en sloopafval. (Scheiding in betongranulaat en metselwerkgranulaat is een vereiste voor toepassing van BSA-granulaat in de betonindustrie.)  
- Het mooiste zou zijn als het cement gemakkelijk van de bakstenen zou kunnen worden verwijderd. Dan kunnen de bakstenen weer hergebruikt worden. (Toch maar weer teruggaan naar kalkmortels, die weliswaar langer nodig hebben om te drogen maar die veel gemakkelijker zijn te verwijderen?)
- Onderzoekers van het Fraunhofer Gesellschaft in Duitsland hebben in 2012 een methode toegepast (die eigenlijk al in de jaren veertig van de 20e eeuw in Rusland werd ontdekt) om beton te scheiden in verschillende stoffen:. Deze elektrodynamische fragmentatie omvat het te fragmenteren beton in een grote waterbak; een bliksemschicht die door de waterbak wordt gestuurd, zorgt ervoor dat het beton uiteenvalt doordat het beton op het grensvlak van grind en cement verzwakt wordt. (Normaliter verplaatst de bliksemschicht zich eerder door lucht en water dan door vaste stof maar als de bliksemschicht minder dan 500 nsec duurt, krijgt het water een grotere diŽlektrische kracht dan de meeste vaste stoffen). Bron Mischa Brendel in Technisch Weekblad van 13 oktober 2012.

Documentatie
- Artikel over betongranulaat als grindvervanger
- Interessante Scenariostudie BSA-granulaat 2005-2025 (Min. van V&W)


Menggranulaat
Bsa-menggranulaat (puinmenggranulaat) bestaat voor minimaal 50% uit betongranulaat en maximaal 50% uit metselwerkgranulaat.

Documentatie meggranulaat

- Prestatieverklaring menggranulaat 0-31,5 (van Koers Handel)

Brekerszand (brekerzeefzand, sorteerzeefzand)
De fijne fractie die bij het breekproces van puin ontstaat of vooraf afgezeefd wordt, wordt brekerszand genoemd.

Met dank aan o.m. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wematech Bodemadviseurs.

Verg. granulaten van natuursteen, dus niet van puin: brekerzand (zonder tussen-s), breuksteen, korrelbeton, split, steenslag.