home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


korrelbeton

 

korrelbeton

1. Korrelbeton is "beton" dat als toeslagmateriaal vergruisd puin bevat in plaats van grind en zand, maar soms wordt toch wat grind toegevoegd.
"Korrelbeton is een lichtbeton met een grofkorrelige toeslag en een niet-continue korrelverdeling. In zijn laagdikte zijn kleine holten van 10 tot 30 mm tussen het grind aanwezig door het gebrek aan fijne elementen (zand). Korrelbeton wordt meestal gebruikt als beton met drainerende eigenschappen." (Bedrijfschap Afbouw)

In verband met hergebruik van steenachtig bouwafval (vooral beton na de sloop van gebouwen) kan in bepaalde gevallen bij de bereiding van betonspecie vergruisd materiaal worden toegevoegd als vervanger van grind. Dit wordt echter geen korrelbeton genoemd. 

Korrelbetonwoningen
Al voor de Tweede Wereldoorlog werden woningen gerealiseerd van korrelbeton; waar constructief wapening nodig was, werd "echt" beton toegepast. Architect Wim Greve is de uitvinder van korrelbeton; bekend zijn de Scheveningse huisjes uit de jaren 1920 die hij ontwierp. Na de Tweede Wereldoorlog is, mede door het tekort aan bouwmaterialen, bijvoorbeeld puin van gebombardeerde gebouwen vergruisd en toegepast bij de betonbereiding voor de bouw van nieuwe woningen of nieuwe stapelbouw tot 4 ŗ 5 lagen.

Het onderdeel "korrel" (rondachtig soort lichaampje; kruimel) is een verkleinwoord, afgeleid met hetzelfde achtervoegsel -el als in bijvoorbeeld druppel, van het Protogermaanse kurna (graankorrel, graan), waaruit het woord koren is ontstaan. De huidige vorm ontstond in het Vroegnieuwnederlands door assimilatie -rn- naar -rr-. Bron Etymologiebank.

Verg. bsa-granulaat (bsa is bouw- en sloopafval).

Eng. hollow concrete


2. De term korrelbeton wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld een Argex betonsoort waar argex-korrels, geŽxpandeerde kleikorrels, de vaste bestanddelen zijn in het beton: "Het Argex korrelbeton is een mengeling van Argex-korrels en cementmelk (cement met water) die de korrels omhult en ze aan elkaar vasthecht op hun contactpunten". Argex korrelbeton is o.m. toegepast als steenachtig isolatiemateriaal.


korrelbeton van argex-korrel (argex):


Er is ook een perliet-mortel (perliet is geŽxpandeerd vulkanisch gesteente, vergelijkbaar met argex).