Contact, Disclaimer, Copyright © Joostdevree.nl, Adverteren en Cookies 

De site

De site Joostdevree.nl is samengesteld omdat er behoefte is aan beeldend materiaal bij onderwerpen die met architectuur en met de bouw in het algemeen te maken hebben: onderwerpen uit o.m. de bouwkunde, architectuur, archeologie en geologie worden behandeld. 

Contact

Per email.

Disclaimer

De onderwerpen op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Onvolkomenheden zijn echter niet te vermijden. Wanneer u een fout aantreft, neemt u dan a.u.b. contact op.

Joostdevree.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Het copyright berust bij de eigenaar van de site of bij de leveranciers. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever/eigenaar materiaal dat zich op de website Joostdevree.nl bevindt, te kopiŽren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Hieronder valt ook de informatie die is opgeslagen op een met de website verband houdend medium.
De samensteller is lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ.

Adverteren

Voor het plaatsen van advertenties op vrijwel elke pagina van de site, of op een specieke pagina, neem contact op met de beheerder.

Gebruik van cookies op deze site

Sinds 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiewet van kracht. Deze wet stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Op de website Joostdevree.nl worden de cookies niet automatisch verwijderd aan het eind van uw bezoek omdat het laden van de pagina's daardoor langer duurt.
Met het gratis te downloaden CCleaner kunt u op een geavanceerde manier de ongewenste cookies verwijderen. In CCleaner kunt u aangeven welke cookies u bij elke schoonmaakactie toch wilt behouden, bijvoorbeeld die van webshops, internetbanken e.d.

Joostdevree.nl gebruikt uitsluitend analytische cookies

Deze site maakt zelf geen gebruik van cookies. Zoek- en statistiekprogramma's maken wel gebruik van cookies, maar die zijn niet gepersonaliseerd:


Cookies uitzetten 

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet. Bedenk wel dat sommige sites dan niet goed meer werken, de advertenties verdwijnen, de gebruikergegevens van webshops en internetbanken zijn verdwenen e.d.

Bron, gedeeltelijk, http://www.browserchecker.nl/cookie-aanzetten.php:

In IE:
1. Kies in het menu voor de optie "Extra" (of "Tools") en vervolgens de optie "Internet Opties" ("Internet Options")
2. Klik op het tabblad "Privacy"
3. De instelling waarmee de meeste sites werken is "Normal" (Medium)
4. Onder de knop "Geavanceerd" ("Advanced") kunt u globaal wat aangeven.

In Firefox:
1. Kies in het menu voor de optie "Extra" (of "Tools") en daarna "Opties" ("Options")
2. Klik op het tabblad "Privacy & Beveiliging"
3. Bij "Firefox zal" kies "Geschiedenis onthouden" of een andere optie
4. In dat onderdeel kunt u ook "uw recente geschiedenis wissen" of "individuele cookies verwijderen".

In Chrome:
1. Klik op het gereedschap "Instellingen"
2. Kies voor "Privacy & Beveiliging"
3. Kies "Instellingen voor content"
4. Kies "Cookies" en bepaal wat u wilt instellen of veranderen.

In Safari (iPhone):
1. Klik op "Instellingen"
2. Klik op "Safari"
3. Verander de schuif bij "Blokkeer alle cookies" naar de gewenste stand. 

In Safari (overig):
1. Kies in het menu de optie "Safari"
2. Kies de optie "Voorkeuren"
3. Kies het tabblad "Beveiliging"
4. Onder "Accepteer Cookies" kunt u de cookies aan- of uitzetten.