home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


utiliteitsbouw

 

utiliteitsbouw

Naast woningbouw kennen we ook utiliteitsbouw. Utiliteit heeft betrekking op "nut" en "bruikbaarheid". Dit zijn dus gebouwen die in beginsel voor iedereen bruikbaar zijn, bijvoorbeeld een kantoor, fabriek, gemeentehuis, parkeergarage, beursgebouw, postkantoor, congresgebouw, kerk, school, warenhuis, watertoren.

Bouwactiviteiten zijn onderverdeeld in enerzijds Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U) en anderzijds Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).


watertoren:


kantoren:


Zie ook gebruiksfunctie.

Eng. nonresidential building, (soms met koppelteken) non-residential building