home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


geopolymeer

 

geopolymeer

1. Een geopolymeer is in de betontechnologie meestal een polymeer van SiO2 en Al2O3. Een geopolymeer is een alkalisch geactiveerd bindmiddel ("cement") met veel goede eigenschappen, mede afhankelijk van de soort geopolymeer:
- hittebestendig (thermisch zeer stabiel tot ca. 1000 graden C)
- hoge eindsterkte
- een snelle reactietijd, dus een snel bereiken van de eindsterkte
- weinig krimp
- goed bestand tegen vorst-dooicycli
- bestand tegen sulfaten  andere vormen van chemische aantasting
- een lage "indringsnelheid" (diffusie) van bijvoorbeeld chloride-ionen
- niet gevoelig voor alkali-silicareactie.

Een geopolymeer bestaat uit "hoogwaardige secundaire mineralen uit industriėle reststoffen": 
- een reactieve stof die aluminium-silicaathoudend is (aluminium- en silicium-verbindingen); bijvoorbeeld vliegas, hoogovenslak of metakaoline 
- een sterke alkalische activator; bijvoorbeeld natronloog (natriumhydroxide) of waterglas (natriumsilicaat).

"In plaats van hydratatie is er sprake van polymerisatie waarbij een aluminiumsilicaatnetwerk wordt gevormd. In deze reactie speelt water geen rol."

Problemen met geopolymeer zijn (vooralsnog):
- moeilijk beheersbare verwerkbaarheid
- het is moeilijk voorspellingen te doen wat de karakteristieken zijn van het beton bij een bepaalde samenstelling van het geopolymeer (situatie 2016); overigens wordt vliegas al vaak toegevoegd aan beton; het is een goedkope vulstof, maar het basisdeel van normaal beton blijft toch cement als bindmiddel
- extra probleem bij geopolymeer beton is dat het apart gerecycled moet worden, separaat van "normaal" beton van cement
- "sommige geopolymeren kunnen gevoelig zijn voor veroudering, waaronder in dit kader de atmosferische inwerking van CO2 en uitdroging wordt verstaan"
- "als vliegas een basismateriaal voor beton wordt, zal snel een tekort aan vliegas ontstaan".

Voor CO2-volgers: geopolymeren worden genoemd om de hoeveelheid uitgestoten CO2 te verminderen.

Uitsluitend voor ongewapende betonnen straatstenen, (gras)tegels en trottoirbanden: zie CUR-aanbeveling 123 "Betonwaren vervaardigd met geopolymeer als bindmiddel".

Met dank aan o.m. Betonlexicon.

Eng. geopolymer


2. Geopolymeer is ook de benaming van een polymeer (Polyurethaan e.d.) die ten behoeve van de civieltechnische sector een schuim vormt en daarmee holtes kan vullen of verzakte betonvloeren kan opduwen. Zie o.m. Adcos Advanced Construction Systems.

Eng. geopolymer