home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


contract

 

contract

Een contract is een overeenkomst tussen een leverancier en een klant, bijvoorbeeld tussen een opdrachtgever en een architect of aannemer (opdrachtnemer).
De afspraken in het contract moeten redelijk zijn voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en ieder moet zich aan de wettelijke regels houden. Hoewel een overeenkomst ook mondeling kan worden afgesproken, geldt bij de meeste contracten toch meestal dat deze schriftelijk bevestigd moeten worden.
Vaak wordt een standaardcontract of modelovereenkomst toegepast wat zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer vooraf duidelijk kan scheppen over de werkelijke inhoud van de overeenkomst.

De Algemene Voorwaarden Aannemingen in het bouwbedrijf (AVA) kunnen als leidraad worden genomen voor een contract.

De Kamer van Koophandel geeft de volgende aspecten bij de inhoud van een contract (enigszins aangevuld door de redactie):
- de beschrijving van de product of dienst
- de prijs ervan 
- de aanvaarding door de klant 
- de duur van het contract
- de levering
- de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer
- de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer (bijvoorbeeld afsluiten van een CAR/AVB)
- de gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen (uitstel, overmacht, 
- de betalings- en incassotermijnen
- de garantie
- eventueel de opzegtermijn
- eventueel de onderhoudsverplichtingen
- soms de wijze van financiering
- er kan onderscheid worden gemaakt tussen natuurlijke personen (consumenten) en rechtspersonen (bedrijven, instellingen), bijvoorbeeld wat betreft de hoogte van boetes.

Documentatie
- Voorbeeld modelovereenkomst DBFM Infrastructuur (van Rijksoverheid)

Zie ook aanbesteden, AVA, bestek, Design&Construct, DBFM, IFD, meerwerk, past-performance, PPS, prestatie-inkoop, prestatiecontract, UAV.

Eng. contract, agreement