home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


past performance

 

past performance

Ook: pastperformance. Past performance betekent: vroegere prestaties. Het betekent ook "voorgaand optreden" waarbij niet alleen het resultaat belangrijk is maar ook de manier waarop dat bereikt is. De term past performance(s) komt oorspronkelijk uit de paardenrennen waar het een registratie is van allerlei gegevens van het paard in relatie met zijn prestaties: trainers, wanneer gereden is en wie gereden heeft, de plaats bij de finish e.d. 

In de bouwwereld is past performance een systeem voor het meten, opstellen en opvragen van geleverde projectprestaties van de diverse betrokken partijen bij een bouwproject, uitgedrukt in eenvoudige scores en gebruikt als criterium voor toekomstige aanbestedingen. Thema's bij het meten van prestaties in de bouw zijn: tijd, budget, kwaliteit, veiligheid en gezondheid, milieu en omgeving. Daarnaast spelen o.m. een rol: informatie en communicatie, klantgerichte houding van het bouwbedrijf, houding van de opdrachtgever.

De gegevens van past performance worden gebruikt bij de aanbesteding van nieuwe projecten: een gunstige past performance zal ervoor zorgen dat het bouwbedrijf bij de aanbesteding eerder gekozen wordt. Past performance geeft ook bijvoorbeeld de prestaties van de opdrachtgever en de architect. (In de jaren 1990 zijn in de Verenigde Staten al regels opgesteld waar bij aanbesteding van grote projecten van Federale instellingen bij voorkeur alleen aannemers geselecteerd worden die gunstig uit de past performance metingen komen, tenminste als tweede criterium, na de prijs... Ook de industrie ondersteunt in de VS het gebruik van past performance omdat zij onderschrijft dat het een betrouwbare indicatie kan zijn voor prestaties in de toekomst.)

Het doel van past performance is ook de algehele kwaliteit van bouwprojecten te vergroten. Alle spelers op het bouwtoneel stellen zich professioneel op. Omdat de prestaties worden gemeten is het voor alle partijen gunstig om, naast de puur bouwgerelateerde zaken, duidelijk te zijn over:
- mogelijkheden en onmogelijkheden van een project (vooraf risico's inschatten en deze verduidelijken)
- innovaties waarmee zowel opdrachtnemer als -gever instemmen
- optredende problemen die snel en correct opgelost dienen te worden
- de gelijkwaardige basis waarop in onderling overleg getreden wordt (eerst geruzie en daarna een rechter laten beslissen is niet alleen onprofessioneel maar kost tijd en geld en benadeelt alle partijen, ook de uiteindelijke klant; beter nog: communiceer vooraf). 

Een project met veel voortschrijdend inzicht bij de opdrachtgever, eisen die gesteld worden nadat het traject al gestart is en dus gedeeltelijk opnieuw moet worden uitgevoerd, zal bij een volgende aanbesteding van dezelfde opdrachtgever gevolgen hebben (de opdrachtgever verbetert zijn eigen onderzoek, in de contractvorm wordt meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer gelegd, de opdrachtnemer bouwt meer zekerheden in). 
Omdat bij past performance de prestaties bij vóórgaande projecten bekend moeten zijn, is daartoe wel tijdens het gehele traject van opdracht, ontwerp, bouw en nazorg een zekere vorm van monitoring van die werkzaamheden noodzakelijk. Het oude en versleten begrip "service" lijkt hiermee zijn herintrede te doen: in voortraject, bouw en natraject integer zijn en professioneel werk leveren, zich verantwoord gedragen. Past performance in de bouw is, algemeen gesproken, in een omgeving van langzaam gegroeid wederzijds wantrouwen een geweldige, noodzakelijke, positieve ombuiging.Met dank aan PSIBouw-archief, Cobouw, Wikipedia (paardenrennen).

Zie ook PPI-guide, Reference Check-list (Word doc) en eventueel aannemer (aandachtspunten en tips bij offerte en uitvoering).

Zie ook bouwfouten, faalkosten, Crow (zoek op pastperformance).
Verg. prestatie-inkoop, onderhoud.

Eng. past performance, PPI (Past Performance Information)