home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


ppp, pps

 

ppp, pps

PPS staat voor publiek-private samenwerking en is een vorm van samenwerking tussen overheid en markt (bedrijfsleven) waarbij gezamenlijk een project gerealiseerd wordt. Elke partij behoudt de eigen identiteit en verantwoordelijkheid. 

Het belangrijkste aandachtspunt bij pps is dat gedacht moet worden in oplossingen i.p.v. in problemen. De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven dient te berusten op vertrouwen, wederzijds begrip en eerlijkheid. Duidelijk moet zijn dat ellenlange vooronderzoeken en dichtgetimmerde contracten alleen maar veel tijd en geld kosten, geen oplossingen bieden maar een sfeer van wantrouwen kweken.
Zeker als ook het onderhoud over langere termijn contractueel wordt vastgelegd, is het voor de aannemende partij (de private partij) interessant de bouw met zo min mogelijk fouten te laten verlopen en met bouwmethoden, -materialen en -elementen die het te bouwen object de tand des tijds laten doorstaan.

Toch, om veel juridisch getouwtrek te vermijden bij de uitvoering van een pps-project is het zinvol een onderhandelingsclausule in te bouwen in het contract, o.m. bij onvoorziene omstandigheden, veranderingen in wetgeving gedurende het project, veranderingen voorgesteld door de opdrachtgever, prijsverhogingen van bouwmaterialen tijdens het bouwtraject e.d.

Ook voor kleinere projecten, bv. bij lokale overheden ivm. de financiële voordelen, is de interesse voor pps, vooral dbfm(o), groeiend.

Zie PPS Netwerk Nederland.

Zie ook dbfm, d&c, aanbesteden, prestatie-inkoop.

PPP is de Engelse benaming voor pps: Public-Private-Partnership.
PFI is de Engelse benaming  Private Financed Initiative.