home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op n van de letters A..Z hierboven.


bp

 

bp

B.P. staat voor Before Present, d.i. vr heden, waarbij met heden bedoeld wordt het jaar 1950 na Chr. 

De aanduiding BP komt vooral voor in de geologie en soms in de archeologie. Het gaat hier meestal om een langere tijd geleden zoals bijvoorbeeld de afbeelding onder: de gemiddelde grondwaterstanden in Leerdam en Barendrecht op een aantal momenten in de tijd, teruggerekend vanaf "heden". 


voorbeeld met "bp", before present, van aanwas van het maaiveld in de loop der tijden;
klik voor groter (grondboor en hamer, 3/4 2008, ned. geologische vereniging): 


Afbeelding Nederlandse Geologische Vereniging.

Verg. BC (Before Christ), 14C-datering, dendrochronologie.