home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


brandmuur

 

brandmuur

Een brandmuur is een muur die ervoor zorgt dat brand in een gedeelte van een gebouw (of rij woningen of appartementencomplex) niet overslaat of doorslaat naar een ander gedeelte van het gebouw (of een buurwoning o.d.).
In de stad waren voorhuis en achterhuis zeer vaak gescheiden door een brandmuur.
In een boerderij was vroeger een brandmuur een hoge en forse binnenmuur om woon- en bedrijfsgedeelte te scheiden en daarmee beide delen te beveiligen tegen brand van het andere deel. Beide delen waren afzonderlijk te verwarmen; ieder had zijn eigen stookplaats.

In oude bouw van goedkope rijtjeshuizen is met vooral brandoverslag vaak geen rekening gehouden: bij brand kan het vuur door de vliering of het dakbeschot naar de naastgelegen woning overslaan.


brandmuur, hier doorgetrokken tot boven het pannendak:


Zie voor meer gegevens bij brandcompartiment en WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag).

Met dank aan C. Schotte (Pijnacker-Noordorp).

Eng. firewall, firebreak wall