home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


verblijfsgebied

 

verblijfsgebied

Afgekort: VG. Een verblijfsgebied is een gedeelte van een gebruiksfunctie (bijvoorbeeld wonen) met ten minste één verblijfsruimte, bestaande uit één of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Een verblijfsgebied is geen "oppervlakte" maar een ruimte of een groep van ruimten.

In de gekleurde tekening bij het trefwoord verblijfsruimte vormen de ruimten VR1, 2, en 3 samen het verblijfsgebied.

Het Bouwbesluit 2012 vermeldt o.m.: 
- Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.
- Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.
- Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.
- In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.

Zie ook gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, onbenoemde ruimte, verblijfsruimte, verkeersruimte, woonoppervlakte.