home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


brandoverslag

 

brandoverslag

Brandoverslag is het overslaan van een brand van een gebouw naar een ander gebouw (afb. onder: links) of via de buitenzijde van de ene ruimte naar de andere in een gebouw (afb. onder: rechts).  De eerste afbeelding toont zowel brandoverslag als branddoorslag
Geheel onderaan een voorbeeld van een brandscherm van gips als bescherming tegen bezwijken van de stalen ligger en tegen brandoverslag (RiNoflam).

brandoverslag en branddoorslag;
klik voor groter:

voorbeeld van brandoverslag en branddoorslag; 
rechts doorslag (naar buiten) 
en
overslag (naar andere ruimte in zelfde gebouw)
links overslag (naar een ander gebouw):


gipsplaat als bescherming tegen vroegtijdig bezwijken van stalen ligger:


Zie ook brandcompartiment.
Verg. vlamoverslag of flash-over.

Eng. fire spread