home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


branddoorslag

 

branddoorslag

Branddoorslag is het doorslaan van een brand door een muur of wand of plafond, naar een andere ruimte of een ander brandcompartiment. 
De eerste afbeelding toont zowel branddoorslag als brandoverslag. De bepaling van de mate van branddoorslag en brandoverslag van scheidingsconstructies  is vastgelegd in de normen NEN 6068 en 6069. Hierin is sprake van bijvoorbeeld de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

brandoverslag en branddoorslag
; klik voor groter:

voorbeeld van brandoverslag en branddoorslag; 
rechts doorslag (naar buiten) 
en
overslag (naar andere ruimte in zelfde gebouw)
links overslag (naar een ander gebouw):


de woningscheidende muren van sommige woningen uit de wederopbouw (1950-1970, zie revolutiebouw) zijn, op zolder bovenaan de muur, gevoelig voor branddoorslag (foto petra starink, bouwwereld):


een brandmanchet om te vermijden dat de brand zich via de kunststof leiding voortplant; bij hitte zet een speciaal materiaal aan de binnenzijde van de manchet fors uit en sluit de verbinding af (brochure promastop u, van promat): 


Verg. vlamoverslag of flash-over.

Eng. fire transfer