home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


boorstaat

 

boorstaat

Een boorstaat is een overzicht waarop men kan zien welke grondsoorten zich op welke diepte bevinden. Soms wordt een boorstaat gecombineerd met een sondering waardoor een goed beeld van de ondergrond wordt verkregen. 

Bij een boorstaat kunnen de volgende kenmerken vermeld zijn (bron deels Geo Measuring & Analysis GMA, onderdeel van Group van Vooren):
- locatie
- boordatum
- boornummer
- monsternummer
- boormethode (avegaar, edelmanboor e.d.)
- geroerd of ongeroerd
- soms temperatuur

en in de grafiek (per diepte):
- diepte
- hoofdbestanddeel (zand, klei, veen e.d.) 
- nevenbestanddeel
- kleur
- consistentie (zeer fijn, plastisch, compact e.d.)
- vochtigheid
- geurwaarnemingen
- aanwezigheid van bodemvreemde materialen (puin, verontreiniging met olie e.d.)
- grondwaterstand.

Verder kunnen o.m. worden vermeld:
- de stijghoogte van het grondwater in het boorgat (met peilbuisgegevens, bijvoorbeeld voor bemalingsberekeningen)
- maaiveld peil.


voorbeeld van een boorstaat
(klik voor groter):


Een boorstaat kan, afhankelijk van het doel van de boring, door een tabel met bodemopbouw worden omgezet:


boorstaat in tabelvorm (klik voor groter):


Eng. boring log, borehole log