home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


belastingen op daken

 

belastingen op daken

De belastingen op daken kunnen verdeeld worden in:
- permanente belasting: als gevolg van de massa van het dragende deel van het dak (balken/liggers, platen e.d.), dakbeschot en dakbedekking (incl. eventuele ballastlaag)
- veranderlijke belasting (variabele belasting): hemelwater (regen en sneeuw), windbelasting (druk- en zuigkracht), personen (denk aan reparaties of onderhoud op het dak), goederen (materieel e.d.), voorzieningen zoals airco's en zonnepanelen. 

Bij een dakhelling tussen 0 (nul) en 15 graden wordt de veranderlijke belasting van het onderdeel "personen en materieel" op 1 kN/m2 gesteld. Bij een dakhelling >= 15 en < 20 graden is dat officieel (4 - 0,2 * dakhelling in graden). Bij een dakhelling >= 20 graden kan de veranderlijke belasting van het onderdeel personen en materieel op nul worden gesteld.

Voor de sneeuwbelasting (sneeuwlast) geldt een standaardwaarde van 70 kg/m2, dus ongeveer 0,7 kN/m2. Voor de hoogste veiligheidsklasse wordt 84 kg/m2 (0,84 kN/m2) gehanteerd. Gezien de vele problemen met instortende platte daken van industriële gebouwen (de standaardwaarde is daar slechts 58 kg/m2), lijkt ook voor deze gebouwen een hogere veiligheidsklasse noodzakelijk (overdimensionering). Overigens, wanneer "sneeuw" ingedrukt wordt door het lange liggen en dooien/vriezen en in de vorm van ijs blijft liggen, is die belasting fors: puur ijs weegt ca. 920 kg/m3 dus 10 cm ijs van sneeuw zal wat minder wegen, ca. 80 kg wellicht, en dat is meer dan de standaardwaarde van 70 kg/m2. Gelukkig komt zo'n dikte ijs op het dak in Nederland niet snel meer voor.

Om een overdaad aan waterbelasting te vermijden, worden noodoverlopen (noodafvoeren) aangebracht. Een te grote wateraccumulatie kan ontstaan door o.m. hevige regenval, smelten van sneeuw of ijs geworden sneeuw, verstopte hemelwaterafvoeren.

Voor de windbelasting kan de volgende tabel uitkomst bieden, maar natuurlijk is de hoogste waarde ook voor de traditioneel minder windgevoelige gebieden aan te bevelen:

   
 

windbelasting in gebied [in kN/m2]

hoogte gebouw 1 (I) 2 (II) 3 (III)
8 m 0,64 0,54 0,46
20 m 1,11 0,93 0,79
100 m 1,90 1,70 1,46

windgebieden:


Voor alle belastingen is een veiligheidsfactor bepaald, d.w.z. dat de berekende belasting met bijvoorbeeld een factor 1,2 (permanente belasting) of 1,5 (veranderlijke belasting) vermenigvuldigd wordt.

De veranderlijke belasting van mensen, materieel en voorzieningen vormen meestal een lijnbelasting of een puntlast (geconcentreerde belasting) zijn.

Andere vormen van "belasting" van het dak of de dakbedekking zijn bijvoorbeeld UV-straling en de invloed die hoge en lage temperaturen op het dak hebben; bij veel UV-straling of bij snel verhitten of afkoelen verouderen veel dakbedekkingen sneller.

NEN-EN 1991-1-4 behandelt als nationale bijlage van Eurocode 1 de windbelasting
NEN-EN 1991-1-3 behandelt als nationale bijlage van Eurocode 1 de sneeuwbelasting.
NEN 6702 en NPR 6703 behandelen de waterbelasting.

Voor windbelasting op gevels en daken zie eventueel het windverband.

Verg. milieuklasse (ook meer of minder afhankelijk van de locatie), vensterbelasting (een heel ander type belasting).