omgekeerd dak

Ook: omkeerdak. Een omgekeerd dak is een dakconstructie waarbij de isolatielaag (als het ware los) op de waterkerende laag is aangebracht. Het is een bijzondere vorm van een warm dak. Deze constructie dient altijd geballast te worden. Omgekeerde daken komt men tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken en bij het na-isoleren van platte daken van hallen e.d.
Geschikte isolatie voor het omgekeerd daksysteem is harde XPS (geëxtrudeerd polystyreen, hardschuim), omdat vocht van buiten bij de thermische isolatie zal komen.

Koude en omgekeerde daken komen, naast de na-isolatie, vrijwel uitsluitend voor in oudere bestaande bouw.

Bouwfysisch is een omgekeerd dak een betrekkelijk veilig dak. Het dampscherm en de dakbedekking (de waterdichte laag) vallen bij een omgekeerd dak samen: de "dakbedekking"; hierdoor wordt inwendige condensatie in beginsel vermeden.

Attentiepunten:
- inwendige condensatie kan toch optreden indien de isolatielaag nat wordt en langdurig nat blijft (bij een warm dak is die kans geringer omdat de dakbedekking eigenlijk waterdicht is  of in ieder geval hoort te zijn); bij een slecht afschot kan water in de isolatielaag treden en er kan condensatie optreden omdat de onderzijde van de isolatielaag even warm is als binnenshuis; vochtig isolatiemateriaal isoleert overigens slechter dan droog isolatiemateriaal (er vormt zich een geringe variant van een koudebrug)
- bij toepassen van een zandcementlaag in de dakopbouw kan bij lekkage moeilijk de exacte locatie van het lekkende punt herleid worden.

De eerste figuur hieronder toont de opbouwen van een warm en een omgekeerd dak. Daaronder een vergelijking tussen een warm en een omgekeerd dak in de winter en de zomer, bij een binnentemperatuur van 20 graden Celsius.


opbouw van een warm dak en een omgekeerd dak
:

bij een warm dak ligt het isolatiemateriaal
onder de dakbedekking:bij een omgekeerd dak ligt
het isolatiemateriaal boven de dakbedekking (de dakbedekking fungeert ook als dampscherm):


isolatie van een omgekeerd dak;
klik voor groter:vergelijking in temperaturen tussen een warm en een omgekeerd dak:


voorbeeld warm dak (köster afdichtingssystemen):


voorbeeld omgekeerd dak (köster afdichtingssystemen):


doorsneden daktypes koud, warm en omgekeerd plat dak;
klik voor groter! (energiesparen):


Afbeeldingen o.m. Köster Afdichtingssystemen

Met dank aan ir. A van der Ham, adviseur Bouwtechniek en Bouwfysica bij Nieman Raadgevende Ingenieurs (in Roofs, vakblad voor de dakenbranche).

Zie ook koud dak.

Eng. inverted roof, upside-down roof, inside-out roof