Ionisch

De Ionische orde is een variant van de Griekse classicistische bouwstijl die afkomstig is van de Ionische eilanden (550 voor C. - 300 voor C.). 
De kenmerken van de Ionische zuil zijn:
- een architraaf met drie horizontale balken (de fasciae, ook bij de Korintische orde)
- slanke zuil (slanker dan die van de Dorische orde)
- de versiering van de kapitelen met twee grote voluten aan iedere zijde; op de hoekpunten staan om optische redenen de voluten iets anders (zodat zowel van de voorkant als van de zijkant de krullen te zien zijn)
- de
schacht van de zuil is voorzien van cannelures (verticale groeven) en riemen (banden) tussen de cannelures
- het basement (voetstuk) onderaan de zuil (het basement is het voetstuk tussen zuil en stylobaat)
- het fries is vaak van voorstellingen voorzien.

De Ionische orde is een symbool van het intellect, van het leren.

Zie De vijf orden, de Griekse bouwkunst en Vitruvius Boek III Hoofdstuk 5.


ionisch tempeltje, athena nike (r.f. rumbao):


links doorsnede van een
dorische zuil met cannelures, de cannelures raken elkaar met een graat,
en rechts van een
ionische of korintische zuil met cannelures, de cannelures raken elkaar met een riem:


hedendaagse versie van een ionisch kapiteel:


Eng. Ionic