elektriciteitscentrale

Een elektriciteitscentrale is een soort fabriek waar elektriciteit (elektrische stroom) wordt opgewekt voor een groot aantal gebouwen (woningen, bedrijven, kantoren, fabrieken e.d.).

Naast de bekende gas- en kolencentrale zijn er o.m.:
- aardwarmtecentrale 
- afvalenergiecentrale 
- biomassacentrale 
- blue-energy-centrale 
- concentrated solar power 
- getijdencentrale 
- golfslagcentrale 
- kerncentrale 
- riothermie 
- spaarbekkencentrale 
- stromend water centrale 
- warmtekrachtcentrale 
- waterkrachtcentrale
- windenergie 
- zonnepark


principe van een "
normale" elektriciteitscentrale op brandstof (kolen, gas; voor afbeeldingen van groen energie zie bij groene stroom)


Eng. power station, electric power plant