home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


staalverbinding

 

staalverbinding

Een korte en duidelijke uitleg van staalverbindingen staat op Infosteel.

Documentatie / sites

- De techniek van lassen (Wim Hoeckman, Infosteel)

- Projectbeelden van Infosteel (kies Nederlands en Projecten)

- Projecten van Brink Staalbouw met prefab beton


Als de site van Infosteel nog vragen openlaat, wellicht kan één van de afbeeldingen van staalverbindingen behulpzaam zijn (bronnen TU/e Snijder Hoenderkamp Soetens, Bouwen met staal, Hogeschool Rotterdam):

 


klik op de afbeeldingen voor groter!


Geboute staalverbindingen


klik op de afbeeldingen voor groter!

bout, kolom-ligger (stijf, flexibel) kolomstuiken, moerbalk-kinderbint, liggerstuik:


bout, onderdelen, lijfhoekstaal, flenshoekstaal, kopplaat (gelast aan ligger), flensplaat en lijfplaat (gelast aan kolom), T-staal:


bout, ligger-ligger, vast:


bout, richting horizontaal:


Bout, stijve driehoek


klik op de afbeeldingen voor groter!

bout, stijve driehoek:


bout, stijve driehoek, voorbeelden:


Bout, T-hoek


klik op de afbeeldingen voor groter!

bout, T-hoek, vloerplaat:


bout, T-hoek, eindplaat tegen kolom:


bout, T-hoek:


bout, T-hoek, tweezijdig:


Bout, voetplaat


klik op de afbeeldingen voor groter!

bout, voetplaat (kolom-fundering):


bout, voetplaat:


bout, voetplaat:


Bout, diverse


klik op de afbeeldingen voor groter!

bout, voorbeeld bovenplaat tegen onderzijde H-profiel:


bout:


bout, bezwijkvormen:


bout, maximale randafstanden en boutafstanden:


bout, minimale randafstanden en boutafstanden:


bout, de plaatsing van bouten:


bout, voorkeur boutafmetinden:


bout, wijze van belasten:


Gelaste staalverbindingen


klik op de afbeeldingen voor groter!

las, T-hoek:


las, T-hoek:


las, T-hoek, hoeklas (op plaatdelen), stompe las (tussen plaatdelen):


las, T-hoek:


las, spanningscomponenten:


las, fouten:las, kracht evenwijdig aan lasnaad: 


las, kracht loodrecht op lasnaad: 


las, meer lasnaden:


las, lasposities:


las, puntlas (bijna nooit bij gebouwen!):


las, sleuf en plug:


las, diverse:


las, volledige penetratie:


las, verlenging kolom:


Kolom-ligger


klik op de afbeeldingen voor groter!

bout, kolom-ligger, verstijvingen:


kolom-ligger (bout), eenvoudig:


bout, kolom-ligger, vast:


bout, kolom-ligger, verschillende verbindingen:


las en bout: kolom-ligger, flexibele momentverbinding:


las, bout, las en bout: kolom-ligger, momentvaste verbinding:


kolom-ligger, scharnierend:


kolom-ligger, starre momentverbinding:


kolom-ligger, vaste verbinding:


Ligger-ligger


klik op de afbeeldingen voor groter!

ligger-ligger, horizontaal midden zelfde hoogte (hart):


ligger-ligger, gestapeld:


ligger-ligger, in één vlak:


ligger-ligger, in één vlak, lipverbinding, kopplaatverbinding, hoekstaalverbinding:


ligger-ligger, in één vlak, momentvast:


Pen


klik op de afbeeldingen voor groter!

voorbeelden van verbindingen met pennen:


Plaat


klik op de afbeeldingen voor groter!

plaat, dwarsverbinding, lipverbinding, hoekstaalverbinding, kopplaatverbinding:


Scharnier


klik op de afbeeldingen voor groter!

scharnier, met voetplaat, bout:


scharnier, met voetplaat, bout:


scharnier:


Voor liggers zie eventueel ligger, gewalste ligger, hoedligger (petligger), hünnebeckdrager, I-profielkokerligger, patrijspoortligger, plaatligger, profielstaal, raatligger, samengestelde balk, staalverbinding, U-profiel, vakwerkligger, verstijvingsligger, verstijvingsbalk (beton), Vierendeelligger, vollewandligger, vrije oplegging.