home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


woonoppervlakte

 

woonoppervlakte

Deze term wordt toegepast door makelaars. Ondermeer op Funda wordt dit begrip gehanteerd. Bij navraag is gebleken dat de NVM haar leden adviseert conform de norm NEN2580 deze oppervlakte te bepalen. Uit de toelichting blijkt dat de geadviseerde definitie overeenkomt met de definitie van gebruiksoppervlakte (zie daar voor meer gegevens).
Zij geven wel aan dat makelaars soms toch deze oppervlakte op een andere wijze bepalen, waardoor verschillen optreden.

Zij hanteren het volgende meetprotocol bij woonoppervlakte:
- vertrekken met een woonfunctie (bijvoorbeeld niet: garage, schuur, berging, balkon, tuin/terras, dakterras, gemeenschappelijke ruimten) *)
- er wordt gemeten tussen de opgaande scheidingen (buitenmuren; de "dikte" van de binnenmuren telt dus mee)
- de minimaal vereiste hoogte boven de vloer is 1,5 m
- trappen, trapopeningen en vides, kleiner dan 4 m2 worden als niet aanwezig beschouwd (dus tellen mee in woonoppervlakte)
- liften en liftschachten kleiner dan 4 m2 worden als niet aanwezig beschouwd (dus tellen mee in woonoppervlakte)
- incidentele nissen en uitsparingen kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd (dus tellen mee in woonoppervlakte)
- vrijstaande bouwdelen kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd (dus tellen mee in woonoppervlakte)
- zowel dragende als niet-dragende binnenmuren worden als niet aanwezig beschouwd, tenzij zij de scheiding tussen verschillende gebruiksfuncties vormen
- leidingschachten kleiner of gelijk aan 0,5 m2 worden als niet aanwezig beschouwd (dus tellen mee in woonoppervlakte).

Tekst voornamelijk uit Verdiepingsdocument Geometrie en Oppervlakte van het Ministerie van I en W (voorheen Vrom).

Zie eventueel oppervlakten bvo, nvo, go, vvo, gno, fno, wo.

Zie ook gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, onbenoemde ruimte, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte

*) 
Ook een woonfunctie hebben in de meetinstructie:
- "een bijkeuken, pantry, wasmachine-of cv-ruimte, of overige ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen, mits deze ruimten zich binnen de woning bevinden en deze ruimten verwarmd/geïsoleerd zijn"
- "de oppervlakte 'onder de wand' die tussen een 'gebruiksoppervlakte wonen' en een 'gebruiksoppervlakte overige inpandige ruimte' staat, wordt ook gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen".

Geen woonfunctie
en dus niet meetellend in de woonoppervlakte: 
- de gebouw gebonden buitenruimte (bijvoorbeeld een balkon, loggia, carport, veranda, dakterras)
- de overige inpandige ruimte, die meestal niet gemakkelijk toegankelijk is, een maximale hoogte van 2 meter heeft of geen daglicht heeft (vliering, kelder, beide als er niet voldoende daglicht is)
- de externe ruimte, die gescheiden is van het hoofdgebouw (garage, schuur).