home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


onbenoemde ruimte

 

onbenoemde ruimte

In de praktijk is de onbenoemde ruimte de benaming van een ruimte waarbij meestal niet voldaan wordt aan de eisen voor bv. een verblijfsruimte (te laag, te klein, te donker) maar waar soms wel een nuttig gebruik van kan worden gemaakt. 
"Onbenoemde ruimten hoeven niet door een fysieke scheidingsconstructie van een verblijfsruimte te zijn afgescheiden." Dat is het zogenoemde krijtstrepen-principe. Wanneer, bijvoorbeeld bij een schuin dak, de vrije hoogte minder dan 2,60 m is (nieuwbouw-criterium) dan mag de vloeroppervlakte van het te lage deel van de ruimte niet benoemd en geteld worden als verblijfsgebied (verblijfsruimte) en zal daarom vaak onbenoemde ruimte heten. (In dit geval is een deel van een kamer een onbenoemde ruimte.) 

Het is niet altijd duidelijk of de toekomstige eigenaar of bewoner kennis heeft van het feit dat er nauwelijks eisen aan een onbenoemde ruimte zijn gesteld, denkbijvoorbeeld ook aan de verwarming die kan ontbreken in een dergelijke ruimte.
De oppervlakte van de onbenoemde ruimte telt wel mee bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte (van de woonfunctie) mits voldaan wordt aan andere voorwaarden van gebruiksoppervlakte.Zie ook gebruiksfunctie, gebruiksoppervlakte, onbenoemde ruimte, verblijfsgebied, verblijfsruimte, verkeersruimte, woonoppervlakte.

Eng. unidentified,  unnamed space