home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


vogels

 

vogels

Bij renovatie en nieuwbouw van woningen wordt er nog te weinig rekening gehouden met de gevolgen voor vogels: het bouwen van nesten onder nieuwe daken is voor de kleinere vogels bijna onmogelijk, het bouwen van zwaluwnesten onder kunststof windveren e.d. is onmogelijk (het nest "pakt" niet op de kunststof), vogels vliegen tegen grote glaspartijen, tuinen worden te glad en kaal aangelegd e.d.

Toch zijn er verschillende mogelijkheden om de vogelwereld, de bouwwereld en onze leefwereld samen te laten werken:
- nestkasten (voor diverse soorten vogels, bijvoorbeeld ook kunstnesten voor huiszwaluwen)
- vogelvides
- neststenen in de gevel
- een groene gevel (groengevel, klimop is al nuttig) of geveltuin
- een groen dak
- struiken e.d. in de tuin (dieren, ook vogels, prefereren een weelderige, zelfs "rommelige", tuin boven een strakke gladde gras- of betonvlakte)
- overweeg eens een houtwal (takkenwal) i.p.v. een schutting tussen de percelen
- speciale dakpannen, bijvoorbeeld zwaluwpannen, mussenpannen e.d.
- raamstickers / vogelmarkering op grote glaspanelen
- als de buitenruimte wat groter is: maak speciale vogeleilandjes (floatlands).Documentatie
- Checklist Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen

- Actieplan stadsvogels


Mogelijk nog andere zaken die het leven of overleven van dieren vergemakkelijken, zie hulpmiddelen t.b.v. dieren.

Met dank aan Vogelbescherming Nederland en BAM Utiliteitsbouw.

Verg. vogelwering.