home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


vogelschroot, vogelmuisschroot

 

vogelschroot

Ook wel: vogelmuisschroot. Een vogelschroot is een voorziening aan de onderzijde van een dakvoet om te vermijden dat vogels onder de dakbedekking (pannen) of het dakbeschot kruipen en nesten maken. Bij een pannendak loopt de vogelschroot in een golvende lijn of met kamachtige kunststof tanden om de onderste pannen te volgen. 
Naast vogels worden ook bijvoorbeeld ratten en soms muizen geweerd. Er is ook een aluminium vogelschroot die volgens de leverancier ook het binnendringen van marters e.d. tegengaat.

Ook voor daken van golfplaten zijn er vogelschroten. 
De (kunststof) vogelschroot kan gehecht zijn aan de dakvoet, waardoor het een combi-dakvoet-vogelschroot wordt (foto rechts). 

Een vogelvriendelijk vogelschroot is de vogelvide, die het dak beschermt tegen (verder) indringen van vogels e.d. maar toch de vogels een gelegenheid geeft een nest te bouwen, wat zeker in nieuwe bouwlocaties en Vinex-wijken een "must" is geworden.


verschillende vogelschroten (nedsale):


Documentatie
- "Dakvoet daksysteemcomponeten" Monier

Zie ook vogelwering, vogels, Monier.

Eng eaves soffit board, eaves closure